Medspan

Devikap – informacje

Devikap jest wykorzystywany w profilaktyce niedoboru witaminy D.

Substancja czynna: cholekalcyferol

Dostępne formy: kapsułki miękkie, krople doustne

Opakowanie: 30 kapsułek, 10 ml

Dawka:50 µg, 100 µg, 250 µg, 0,375 mg (15 000 j.m.)/ml (1 ml zawiera 0,375 mg (15 000 j.m.) cholekalcyferolu; 1 kropla zawiera 12,5 µg (500 j.m.) cholekalcyferolu)

e-Recepta online: jest możliwość uzyskania e-recepty w ramach zdalnej konsultacji lekarskiej, jeżeli nie występują przeciwwskazania

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 08.09.2022