Medspan

Doreta – informacje, wskazania, stosowanie

Doreta – informacje ogólne

Doreta jest lekiem stosowanym w celu łagodzenia dolegliwości bólowych, czyli jest lekiem przeciwbólowym. E-recepta na Doreta jest konieczna, aby podjąć odpowiednie leczenie. 

Wygląd oraz skład leku Doreta

Doreta są tabletkami powlekanymi, które w swoim składzie zawierają chlorowodek tramadolu oraz paracetamol.

Tabletka jest w kolorze żółto-brązowym, owalna oraz obustronnie wypukła.

Wskazania do stosowania leku Doreta

Doreta jest stosowana w łagodzeniu dolegliwości bólowych o umiarkowanym oraz dużym nasileniu. Lek może być stosowany w problemach związanych z kręgosłupem, po zabiegach operacyjnych oraz w innych problemach zdrowotnych wymagających leczenia przeciwbólowego.

Dawkowanie leku Doreta

Podobnie jak w każdej innej sytuacji – lek powinno się stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Powinno się stosować najmniejszą możliwą dawkę, która uśmierza dolegliwości bólowe. Leku nie można stosować dłużej niż jest to zalecane. Jeżeli jest potrzeba przewlekłego stosowania leku Doreta, to stan zdrowia musi być dokładnie kontrolowany.

Nie zaleca się stosowania leku Doreta u dzieci poniżej 12 roku żucia. Natomiast u osób w wieku podeszłym, czas wydalania tramadolu może być wydłużony, dlatego należy dawkowanie odpowiednio dostosować. Ponadto u osób z niewydolnością nerek, również czas wydalania jest opóźniony, dlatego odstępy pomiędzy kolejnymi tabletkami przeciwbólowymi powinny być większe. Również u osób u których jest stwierdzona niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, lek jest wydalany z opóźnieniem.

Tabletkę należy popić wodą. Nie wolno rozgryzać ani kruszyć.

Doreta przeciwwskazania

Leku Doreta nie wolno stosować jeżeli występuję nadwrażliwość na substancje czynną leku, a także w sytuacji w której występuje ostre zatrucie alkoholem, środkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidowymi oraz psychotropowymi. Ponadto zażywanie tabletek Doreta nie jest wskazane u osób u których padaczka nie jest kontrolowana lub stosują inhibitory monoaminooksydazy (lek Doreta można zastosować dopiero po dwóch tygodniach).

Doreta – środki ostrożności

Nie można stosować większej dawki niż zalecona dawka leku Doreta, ponieważ może to doprowadzić do przedakowania. Należy również zwrócić uwagę na leki dostępne bez recepty, które zawierają paracetamol, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej dobowej dawki paracetamolu.

Nie należy stosować Dorety u osób z ciężkimi zaburzeniami nerek lub wątroby, a także z zaburzeniami oddechowymi. Ponadto tramadolu nie powinno się stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów.

U osób, które mają niski prób drgawkowy lub przyjmują leki, które obniżają próg drgawkowy, należy lek stosować z ostrożnością, ponieważ może dojść do wystąpienia drgawek. Ponadto nie zaleca się stosowanie tabletek Doreta razem z opioidami o działaniu agonistyczno – antagonistycznym.

Kiedy zakończyć stosowanie leku Doreta?

Nie należy samodzielnie odstawić tabletek Doreta, ponieważ wymaga to konsultacji lekarskiej. Lekarz zadecyduje o przebiegu procesu zmniejszania dawki, ponieważ odstawienie leku może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.

Doreta – działania niepożądane

Osoby, które stosowały lek Doreta najczęściej zgłaszały działania niepożądane w postaci nudności, zawrotów głowy oraz senności. Poniżej znajduje się lista pozostały, aczkolwiek nie wszystkich działań niepożądanych.

 • Zmiany nastroju
 • Depresja, omamy
 • Nadużywanie leku
 • Zawroty oraz ból głowy
 • Mimowolne skurcze i drżenie mięśni
 • Zaburzenia mowy
 • Drgawki
 • Omdlenia
 • Zwężenie lub rozszerzenie źrenic
 • Szum w uszach
 • Artymia serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Uderzenie gorąca
 • Duszność
 • Nudności oraz wymioty
 • Ból brzucha, biegunki, zaparcia
 • Pocenie się
 • Wysypka i odczyny skórne
 • Zaburzenia mikcji
 • Ból w klatce piersiowej
 • Dreszcze

Ponadto należy też uwzględnić działania niepożądane, które dotyczą tramadolu oraz paracetamolu.

Czy lek Doreta może uzależnić?

Nawet stosując lek Doreta zgodnie z zaleceniami, może dojść do powstania uzależnienia fizycznego i psychicznego. Zwłaszcza jeżeli lek był długotrwale stosowany.

Czy lek Doreta jest dostępny na receptę?

Lek Doreta jest wyłącznie dostępny na receptę.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 21.06.2022