Medspan

Duomox – wskazania, przeciwwskazania

Duomox – informacje ogólne

Duomox to antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania. Jest stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. 

E-recepta na Duomox jest wymagana. 

Wygląd oraz skład leku Duomox

Substancją czynną leku Duomox jest amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej. W tabletce znajdują się także substancje pomocnicze. Tabletki są dostępne w różnych dawkach: 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg oraz 1 g.

Tabletki leku Duomox są białe oraz podłużne. Zawierają logo oraz linie podziału tabletki na dwie równe dawki.

Duomox wskazania

Duomox stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych u dzieci oraz osób dorosłych. Problemy zdrowotny w których można zastosować Duomox:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków oraz zapalenie gardła
 • pozaszpitalne zapalenie płuc
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży
 • ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • dur brzuszny i dur rzekomy
 • choroba z Lyme
 • eradykacja Helicobater Pylori
 • ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej
 • zakażenie związane z protezowaniem stawów

Ponadto Duomox można także stosować w zapobieganiu zapalenia wsierdzia.

Dawkowanie Duomoxu

Duomox należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Ustalając dawkowanie Duomoxu należy wziąć pod uwagę patogeny oraz ich wrażliwość na leki, ciężkość oraz umiejscowienie zakażenia, a także czynność nerek oraz wiek oraz masę ciała.

Czas prowadzenia leczenia amokscyliną powinien być określony na podstawie rodzaju zakażenia oraz reakcji pacjenta na wprowadzone leczenie. Antybiotyk powinno się stosować jak najkrócej.

Stosowanie leku Duomox

Duomox można stosować jednocześnie podczas spożywania posiłku, ponieważ wchłanianie nie jest zaburzone. Natomiast tabletkę do sporządzenia zawiesiny doustnej należy umieścić w szklance wody oraz dobrze rozmieszać. Zawiesinę Duomoxu należy wypić niezwłocznie po sporządzeniu.

Duomox – przeciwwskazania

Duomoxu nie wolno stosować jeżeli wystąpiła ciężka oraz natychmiastowa reakcja nadwrażliwości na antybiotyk beta-laktamowy.

Duomox a karmienie piersią oraz ciąża

Są ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny u kobiet w ciąży. Duomox może być stosowany podczas ciąży, jedynie w sytuacji w której korzyści ze stosowania leku przeważają możliwe ryzyko związane z wdrożonym leczeniem.

Ponadto amoksycylina przenika do mleka kobiecego i może wywołać biegunkę i zakażenie grzybicze błoń śluzowych u dziecka. Duomox można zastosować podczas karmienia piersią, lecz należy skonsultować się z lekarzem celem oceny ryzyka wdrożenia leczenia.

Duomox a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie zostały przeprowadzone badania oceniające zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn podczas stosowania leku Duomox. 

Duomox – działania niepożądane

Podobnie jak inne antybiotyki, Duomox powoduje występowanie działań niepożądanych. Najczęściej pacjenci zgłaszali nudności, biegunkę oraz wysypkę skórną. Poniżej znajduje się częściowa lista możliwych działań niepożądanych związany ze stosowaniem Duomoxu.

 • Kandydoza skóry i błon śluzowych
 • Reakcje alergiczne
 • Zawroty głowy
 • Nudności i wymioty
 • Biegunka
 • Zapalenie wątroby
 • Nadwrażliwość na światło
 • Reakcje skórne
 • Śródmiąższowe zapalenie nerek

Duomox a e-recepta

E-recepta jest wymagana, aby móc stosować Duomox. Antybiotyki są wydawane tylko z przepisu lekarza.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 14.08.2022