Medspan

Escapelle – wskazania, przeciwwskazania, informacje

Escapelle – informacje ogólne

Escapelle jest to tabletka dzień po, którą stosuje się w ramach antykoncepcji awaryjnej, czyli w sytuacji w której doszło do stosunku seksualnego bez zabezpieczeń lub jeżeli dotychczasowe metody antykoncepcji zawiodły (np. pęknięta prezerwatywa, pomięcie tabletki antykoncepcyjnej).

Escapelle powinna być zastosowana w sytuacjach incydentalnych i nie może zastąpić innych metod antykoncepcji.

Sprawdź jak można uzyskać e-receptę na Escapelle. 

Wygląd oraz skład tabletki Escapelle

Tabletka jest prawie biała oraz płaska i zawiera:

 • 150 mg lewonorgestrelu
 • laktoze jednowodna
 • skrobie ziemniaczaną
 • skrobie kukurydzianą
 • krzemionkę koloidalną bezwodna
 • talk
 • magnezu stearynian

Wskazania do zastosowania Escapelle

Escapelle należy zastosować do 72 godzin po stosunku seksualnym w którym inne metody antykoncepcji zawiodły lub nie były zastosowane.

Jak stosować Escapelle?

Jedną tabletkę Escapelle należy zastosować najszybciej jak to możliwe po stosunku bez zabezpieczenia. Najlepiej w przeciągu 12 godzin lecz nie później niż po 72 godzinach.

Jeżeli w przeciągu trzech godzin po zażyciu nastąpią wymioty. To należy zażyć kolejną tabletkę Escapelle.

Po zastosowaniu tabletki dzień po, zaleca się stosowanie miejscowych metod antykoncepcji, aż do momentu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego.

Zastosowanie Escapelle nie jest przeciwwskazaniem do stosowania regularnej metody antykoncepcji hormonalnej.

Escapelle przeciwwskazania

Głównym przeciwwskazaniem do zastosowania Escapelle jest nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą, dlatego przez użyciem warto zapoznać się z ulotką.

Nie zaleca się stosowania leku Escapelle kilkukrotnie podczas jednego cyklu miesiączkowego.

Skuteczność Escapelle

Escapelle nie zawsze zapobiega niepożądanej ciąży. Badania pokazały, że przyjęta do 72 godzin od stosunku bez zabezpieczenia, zapobiega ciąży w 84%. Lewonorgestrel nie jest skuteczny, jeżeli proces implantacji został rozpoczęty. Escapelle zastosowana zgodnie z zaleceniami działa głównie poprzez zapobieganie owulacji, pod warunkiem, że stosunek seksualny został zrealizowany w okresie przedowulacyjnym.

Czy Escapelle ma wpływ na miesiączkę?

Po zażyciu tabletki dzień po – Escapelle, krwawienie miesiączkowe powinno być prawidłowe, lecz niekiedy może dojść do opóźnienia okresu lub miesiączka może wystąpić kilka dni wcześniej.

Interakcje Escapelle z innymi produktami

Stosowanie niektórych leków, które pobudzają enzymy wątrobowe przyśpieszają metabolizm tabletki Escapelle. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że leki zawierające barbiturany, fenytoinę, karbamazepine, leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny, a także ryfampicyna, ryntonawir, ryfabutyna i gryzeofulwina mogą mieć zdolność do obniżania skuteczności tabletki dzień po.

Escapelle a ciąża

Tabletki Escapelle nie powinna zażywać kobieta w ciąży. Escapelle nie jest tabletką wczesnoporonną i nie powodu przerwania niechcianej ciąży.

Escapelle a karmienie piersią

Należy pamiętać o tym, że lewonorgestrel, który jest w Escapelle, przenika do mleka matki. Kobieta karmiąca piersią powinna zastosować tabletkę tuż po karmieniu, a następnie unikała karmienia piersią po przyjęciu tabletki.

Działania niepożądane po zastosowaniu Escapelle

Mogą wystąpić różne działania niepożądane po zażyciu tabletki dzień po. Najczęściej są to nudności.

Ponadto mogą pojawić się:  

 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Nudności i bóle podbrzusza
 • Biegunka
 • Wymioty
 • Krwawienie niezwiązane z miesiączką
 • Zmęczenie
 • Nieregularne krwawienie
 • Tkliwość piersi

Czy tabletka Escapelle jest na receptę?

Tak. W dniu publikacji artykułu, tabletka Escapelle jest dostępna wyłącznie na receptę.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 27.05.2022