Medspan

Gynazol – wskazania, informacje

Gynazol – informacje ogólne

Lek Gynazol stosuje się w ramach leczenia zakażenia drożdżakami wywołanymi przez Candida albicans.

Wygląd oraz skład leku Gynazol

Gynazol to krem dopochwowy o delikatnej oraz białej barwie. Substancją czynną jest azotan butokonazolu. Ponadto krem zawiera również substancje pomocnicze.

Wskazania do stosowania leku Gynazol

Krem Gynazol jest stosowany wyłącznie do miejscowego leczenia drożdżakowego zapalenia sromu oraz pochwy, które jest wywołane przez Candida albicans.

Gynazol dawkowanie

Dawkowanie Gynazolu powinno być zgodne z zaleceniami lekarza, który wystawił e-receptę. U osób dorosłych zaleca się podanie zawartości jednego aplikatora kremu.

Gynazol stosowanie

Gynazol można zastosować bez względu na porę dnia. Lek należy podać dopochwowo, a w ulotce jest podana dokładna instrukcja aplikacji kremu.

Gynazol – przeciwwskazania

Gynazolu nie wolno stosować jeżeli stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą.

Gynazol a ciąża oraz karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań na kobietach w ciąży, więc lek nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. Lek można zastosować w ciąży, jeżeli jest to bezwzględnie wskazane. Jeżeli aplikacji kremu należy dokonać w czasie ciąży, to należy wykonać to ostrożnie, aby nie doszło do wystąpienia urazu mechanicznego.

Ponadto nie wiadomo, czy butokonazol przenika do mleka kobiecego, dlatego w okresie karmienia piersią, korzyść z zastosowania Gynazolu powinno przewyższać możliwe ryzyko.

Gynazol – działania niepożądane

Podobnie jak inne leki, Gynazol może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane to: ból w dolnej części brzucha, ból i obrzęk okolicy sromu i pochwy, uczucie swędzenia oraz pieczenia, skurcze w dolnej części brzucha. Ponadto badania wykazały, że tylko u 1% badanych pacjentek, działania niepożądane mogły mieć związek z zastosowaniem Gynazolu.

Gynazol a e-recepta

Gynazol krem jest dostępny tylko na e-receptę, którą można także uzyskać w ramach zdalnej konsultacji lekarskiej.  

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 18.08.2022