Medspan

Hydroxyzinum Adamed – informacje, wskazania, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Adamed jest lekiem, który jest stosowany w leczeniu lęku, świądu z pokrzywką. Lek może być stosowany przez dzieci (powyżej 5 rż.), jak również osoby dorosłe.

Spis treści

Hydroxyzinum Adamed – informacje, skład oraz wygląd tabletek

Substancją czynną Hydroxyzinum Adamed jest chlorowodorek hydroksyzyny. Tabletka może zawierać 10 mg lub 20 mg hydroksyzyny. Ponadto zawiera substancje pomocnicze.

Tabletka jest powlekana w kolorze białym oraz jest okrągła. Hydroksyzyna występuje również w postaci syropu (inni producenci).

Wskazania oraz stosowanie Hydroxyzinum Adamed

Hydroksyzyna jest stosowana w leczeniu lęku u osób dorosłych. Ponadto ma także zastosowanie w zwalczaniu świądu z pokrzywką u dzieci (powyżej 5 rż), młodzieży, a także osób dorosłych.

Tabletkę należy popić wodą. Ponadto lek można stosować niezależnie od posiłku.

Hydroxyzinum Adamed – dawkowanie

Należy ściśle przestrzegać dawkowania, które zalecił lekarz. Hydroxyzinum Adamed należy stosować w najmniejszej możliwej dawce, która jest skuteczna. Czas leczenia też powinien być jak najkrótszy.

Tabletki można podzielić, więc można zastosować mniejszą dawkę niż dawka wyjściowa tabletki.

W leczeniu lęku u osób dorosłych stosuje się dawkę dobową 10-50 mg w podzielonych (2-3) dawkach. Maksymalna dawka dobowa to 100 mg.

Natomiast w leczeniu świądu z przebiegającą pokrzywką u młodzieży i  dorosły stosuje się dawkę 25-50 mg wieczorem. Ewentualnie w dawkach podzielnych, podawanych w przeciągu dnia. Maksymalna dawka dobowa u dzieci i dorosłych, których masa ciała przekracza 40 kg wynosi 100 mg.

Maksymalna dawka dobowa u dzieci do 40 kg masy ciała wynosi 2mg/kg mc.

Ponadto u osób starszych zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki mniejszej o połowę, ponieważ działanie hydroksyzyny może być przedłużone. Maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

U osób z niewydolnością nerek oraz zaburzeniami czynności, należy zmniejszyć dawkę. Ponadto u pacjentów z chorobami wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Hydroxyzinum Adamed – przeciwwskazania

Istnieją przeciwwskazania do stosowania hydroksyzyny. Poniżej lista niektórych przeciwwskazań:

 • nadwrażliwość na substancje czynną lub pochodną a także na: cetyryzynę lub inne pochodne piperazyny, aminofilinię etylenodiaminę
 • ciąża oraz karmienie piersią
 • porfiria
 • stwierdzony wydłużony odstęp QT
 • czynniki ryzyka, które mogą wydłużyć odstęp QT

Hydroxyzyna powinna być stosowana z ostrożnością u osób u których stwierdzono choroby serca lub są stosowane leki, które mogą wywołać zaburzenia rytmu serca. Dodatkowo Hydroxyzinum Adamed powinna być stosowana ostrożnie u osób z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego oraz u osób z zaburzoną perystaltyką przewodu pokarmowego.

Podczas stosowania hydroksyzyny należy unikać spożywania alkoholu.

Hydroxyzinum Adamed - ciąża, karmienie piersią, obsługa maszyn

Ciąża

Hydroksyzyna przenika przez łożysko i osiąga większe stężenie u płodu, dlatego stosowanie Hydroxyzinum Adamed jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Ponadto lek także przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety karmiące nie powinny stosować hydroksyzyny. Jeżeli jest konieczność zażycia leku, to należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn

Hydroksyzyna może zaburzać obsługę maszyn oraz prowadzenie pojazdów, ponieważ zaburza zdolność reakcji oraz koncentracji.

Hydroxyzinum Adamed a działania niepożądane

Stosowanie hydroksyzyny może powodować powstanie działań niepożądanych. Poniżej lista niektórych z nich.

 • ból głowy
 • senność
 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • reakcje nadwrażliwości
 • pobudzenie
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • drżenie
 • niewyraźne widzenie
 • niedociśnienie tętnicze
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • zatrzymanie moczu

Hydroxyzinum Adamed jest stosowany w ramach leczenia lęku oraz świądu w przebiegu z pokrzywką. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i jest dostępny wyłącznie na e-receptę.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 26.08.2022