Medspan

Izotek – wskazania, przeciwwskazania, informacje

Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych dolegliwości skórnych. U osób dorosłych może występować w każdym wieku, a Izotek jest stosowany w leczeniu ciężkich postaci trądziku. Jest to schorzenie, które powinno być leczone przez dermatologa.

Lek ten jest wydawany z przepisu lekarza. E-recepta na Izotek jest możliwa do uzyskania online, jeżeli lek jest obecnie stosowany. Izoteku nie ma możliwości stosowania bez recepty.

Izotek – informacje ogólne, wygląd oraz skład Izoteku

Izotek stosuje się w ramach leczenia trądziku, a substancją czynną jest izotretynoina. Ponadto lek zawiera również substancje pomocnicze. Każda kapsułka zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny. Są to kapsułki miękkie o kolorze czerwono – pomarańczowym. Dokładny skład leku jest dostępny w ulotce.

Wskazania oraz stosowanie Izoteku

Izotek jest stosowany w leczeniu ciężkiego trądziku (trądzik skupiony, trądzik ryzykiem powstania blizn, trądzik guzkowy), który jest oporny na standardowe leczenie przy wykorzystaniu leków stosowanych miejscowo oraz ogólnoustrojowo – przeciwbakteryjnie.

Kapsułkę należy stosować razem z pokarmem. W zależności od zaleconego dawkowania – dwa lub jeden raz na dobę.

Dawkowanie Izoteku

Leczenie izotretynoiną powinien prowadzić lekarz z odpowiednim doświadczeniem. Należy przestrzegać zaleconej dawki Izoteku. Zazwyczaj leczenie u osób dorosłych zaczyna się od dawki 0,5 mg/kg masy ciała na dobę. Ponadto dawkę należy modyfikować jeżeli np. wystąpią niepożądane objawy.

Czas leczenia zazwyczaj od 16 do 24 tygodni. Należy nadmienić, że w większości sytuacji dochodzi do wyleczenia trądziku, lecz jeżeli nastąpi nawrót zmian skórnych, to można powtórzyć terapię.

Natomiast nawrót dolegliwości może nastąpić do 8 tygodni od przeprowadzone kuracji, dlatego w tym okresie czasu, nie zaleca się wdrożenia ponownego leczenia izotretynoiną.

U osób, którzy mają stwierdzoną niewydolność nerek, dawkę początkową należy zmniejszyć. Ponadto nie jest zalecane stosowanie Izoteku u osób poniżej 12 r.ż.

Izotek – przeciwwskazania

Istnieją przeciwwskazania do zażywania Izoteku. Jednym z nich jest ciąża, a także leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią.

Natomiast u kobiet w wieku rozrodczym można wdrożyć Izotek, jeżeli zostały spełnione wszystkie kryteria Programu Zapobiegania Ciąży (więcej informacji jest dostępnych w ulotce). Test ciążowy należy wykonać przed wdrożeniem leczenia, co miesiąc podczas stosowania leku oraz miesiąc po zakończeniu kuracji.

Oczywiście leku też nie wolno stosować, jeżeli stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą. W składzie leku znajduje się olej sojowy, więc leku także nie mogą stosować osoby, które są uczulone na soję lub orzeszki ziemne.
Ponadto Izotek jest także przeciwwskazany u pacjentów u których została stwierdzona niewydolność wątroby, a także u osób z podwyższonymi lipidami we krwi.

Kolejnym przeciwwskazaniem do stosowania jest hiperwitaminoza A oraz zażywanie tetracyklin.

Badania pokazały, że podczas stosowania Izoteku pojawiały się m.in. zaburzenia nastroju, agresja oraz lęk, więc lek należy stosować ostrożnie u osób z depresją obecną lub w przeszłości.

Izotek a karmienie piersią, ciąża oraz obsługa maszyn

Ciąża

Izotek jest bezwzględnie przeciwwskazany podczas stosowania w ciąży. Ponadto kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować odpowiednie zabezpieczenie przed zajściem w ciążę, ponieważ lek ma negatywny wpływ na płód.

Karmienie piersią

Najprawdopodobniej substancja czynna Izoteku przenika do mleka kobiety, więc stosowanie leku w tym okresie jest przeciwwskazane.

Obsługa pojazdów oraz maszyn

Stosowanie leku może mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługę maszyn, ponieważ może dojść do wystąpienia osłabienia widzenia w nocy. Ponadto zgłaszano także zawroty głowy oraz senność, więc to są także dolegliwości, które mogą mieć wpływ na koncentrację oraz wykonywaną pracę.

Izotek – działania niepożądane

Działania niepożądane Izoteku mogą być zależne od dawki. Często ustępują po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki. Natomiast mogą także występować po zakończonym leczeniu.

Niektóre działania niepożądane, który wystąpiły podczas stosowania izotretynoiny:

 • zakażenie skóry i błon śluzowych
 • niedokrwistość
 • neutropenia
 • reakcje alergiczne
 • cukrzyca
 • zaburzenia zachowania
 • depresja
 • ból głowy
 • senność
 • zawroty głowy
 • zapalenie powiek
 • upośledzenie słuchu
 • krwawienie z nosa
 • zapalenie wątroby
 • wysypka
 • bóle stawów
 • zaburzenia erekcji
 • zmniejszenie libido

Izotek jest lekiem, który jest stosowany w ramach leczenia różnego rodzaju trądziku. Należy przestrzegać zaleceń dermatologa, a kobiety podczas zażywania tabletek powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji. E-recepta jest wymagana na ten lek, a czas leczenia wynosi do kilkunastu tygodni.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 19.08.2022