Medspan

Mysimba – informacja, wskazania, przeciwwskazania

Mysimba – informacje ogólne

Mysimba jest lekiem stosowanym w celu obniżenia masy ciała u osób dorosłych. Mysimba jest dostępna na e-receptę.

Wygląd oraz skład leku Mysimba

Mysimba są niebieskimi i obustronnie wypukłymi tabletkami. Na których znajduje się napis ,,NB-890”. Każda tabletka zawiera 8 mg chlorowodorku naltreksonu oraz 90 mg chlorowodorku bupropionu, a także substancje pomocnicze.

Mysimba – wskazania do stosowania

Stosowanie leku Mysimba jest wskazane jako uzupełnienie diety oraz zwiększonej aktywności fizycznej, celem obniżenia masy ciała. Lek może być stosowany u osób dorosłych u których wartość wyjściowa BMI jest powyżej 30 kg/m2 lub powyżej 27 kg/ m2, jeżeli występuje jedna lub więcej chorób związanych z otyłością np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia.

Należy pamiętać o tym, że lek Mysimba należy odstawić, jeżeli po 16 tygodniach stosowania leku, masa ciała nie zmniejszy się o co najmniej 5% względem wyjściowej masy ciała.

Dawkowanie leku Mysimba

Stosowanie leku powinno być zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po rozpoczęciu stosowania, dawkę należy stopniowo zwiększać przez 4 tygodnie, zgodnie z poniższymi informacjami:

I tydzień – jedna tabletka

II – jedna tabletka rano i jedna wieczorem

III – dwie rano i jedna wieczorem

IV – dwie rano i dwie wieczorem

Należy pamiętać o tym, że maksymalna dobowa ilość tabletek to dwie tabletki, dwa razy na dobę, a więc cztery tabletki na dobę.

Jeżeli dojdzie do pominięcia dawki, to nie należy przyjmować, tylko kolejną dawkę przyjąć zgodnie z harmonogramem.

Mysimba a szczególne grupy pacjentów

U osób po 65 roku życia, lek należy stosować ostrożnie, a u pacjentów po 75 roku życia, stosowanie leku Mysimba jest niezalecane. Ponadto u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, stosowanie jest przeciwwskazanie, a z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, należy dawkę zmodyfikować. Przed zastosowaniem leku, należy wykonać badanie GFR.

Ponadto stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest niezalecane.

Stosowanie leku Mysimba

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodę. Lek najlepiej zażyć podczas przyjmowania posiłku. Nie zaleca się kruszyć, łamać, czy przecinać tabletki, a także żuć oraz rozgryzać.

Mysimba – przeciwwskazania

Stosowanie leku Mysimba jest przeciwwskazane m.in. w poniższych sytuacjach:

 • Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą.
 • Padaczka lub napady padaczkowe w wywiadzie
 • Guzy w ośrodkowym układzie nerwowym
 • Niewyrównane nadciśnienie tętnicze
 • Po nagłym odstawieniu benzodiazepin lub alkoholu u osoby uzależnionej
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Jadłowstręt psychiczny lub żarłoczność psychiczna
 • Uzależnienie od opioidów lub agonistów opiatów
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.
 • Przyjmowanie inhibitorów MAO. Lek można zastosować po 14 dniach od odstawienia MAO.

Mysimba a ciąża

Nie ma danych związanych z wpływem Mysimba na ciąże u ludzi. Leku nie powinno się stosować w okresie ciąży, ani u osób, które starają się zajść w ciąże.

Karmienie piersią a Mysimba

Naltrekson oraz bupropion przenikają do mleka kobiecego. Zatem nie powinno się stosować leku w okresie karmienia piersią.

Mysimba a zdolność do prowadzenia pojazdów

Należy pamiętać o tym, że Mysimba wywiera niewielki wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów, a także na zdolność obsługiwania maszyn. Stosując lek, należy uwzględnić możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Mysimba – działania niepożądane

Lek Mysimba może wywołać działania niepożądane. Poniżej znajduje się lista wyszczególnionych dolegliwości.  Lista nie zawiera wszystkich możliwych działań niepożądanych.

 • Opryszczka wargowa
 • Grzybica stów
 • Powiększenie węzłów chłonnych
 • Reakcje nadwrażliwości
 • Bóle stawów
 • Zmniejszone łaknienie
 • Odwodnienie
 • Jadłowstręt
 • Lęk
 • Bezsenność
 • Depresja
 • Drażliwość
 • Zaburzenia psychiczne
 • Ból głowy i zawroty głowy
 • Zaburzenia koncentracji
 • Łzawienie
 • Zaburzenia widzenia
 • Szumy uszne
 • Choroba lokomocyjna
 • Ból ucha
 • Kołatanie serca
 • Ból w klatce piersiowej
 • Kaszel
 • Ziewanie
 • Kichanie
 • Ból brzucha
 • Nudności i wymioty
 • Zaparcia
 • Suchość w jamie ustanej
 • Ból zęba
 • Odbijanie
 • Wzdęcia
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
 • Świąd
 • Wzmożona potliwość
 • Trądzik
 • Bóle mięśni i stawów
 • Częstomocz
 • Opóźniony wytrysk
 • Nieregularne miesiączki
 • Zaburzenia wzwodu
 • Suchość sromu i pochwy
 • Dreszcze
 • Gorączka
 • Osłabienie
 • Zimne ręce oraz stopy

Przedawkowanie leku Mysimba

Jest brak danych związanych z jednoczesnym przedawkowaniem bupropionu oraz naltreksonu. Natomiast są dostępne dane związane z przedawkowaniem poszczególnych substancji. 

Czy lek Mysimba jest dostępny na e-receptę?

E-recepta na Mysimba jest wymagana. E-receptę można otrzymać w ramach telekonsultacji lekarskich.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 01.08.2022