Medspan

Nebbud – informacje, e-recepta, opinie

Nebbud jest lekiem w zawiesinie do nebulizacji. Jest wykorzystywany w leczeniu astmy, pseudokrupu oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Lek jest dostępny na e-receptę. Natomiast opinie można przeczytać na stronach na których użytkownicy dzielą się komentarzami.

Spis treści

Nebbud – informacje, skład oraz forma leku

Nebbud zawiera budezonid oraz substancje pomocnicze. Występuje w formie zawiesiny do nebulizacji, która jest o barwie białej.

Jest dostępnych kilka dawek: 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml oraz 0,5 mg/ml.  

Wskazania oraz stosowanie Nebbudu

Buzdezonid może być stosowany u niemowląt, dzieci oraz u osób dorosłych. Jest stosowany w leczeniu astmy, pseudokrupu oraz w przelękłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Nebbud – dawkowanie oraz sposób podania

Dawkowanie budezonidu ustala lekarz prowadzący.

Astma

Nebbud stosuje się dwa razy dziennie. Jeżeli astma oskrzelowa jest dobrze kontrolowana, to jeden raz na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie ciężkości choroby. U dzieci od 6 miesięcy stosuje się w dawce 0,25 mg do 1 mg na dobę. U osób powyżej 12 roku życia stosuje się  od 0,5 mg do 2 mg na dobę.

Pseudokrup

Dawka Nebbudu wynosi 2 mg u niemowląt oraz dzieci. Dawkę można podzielić na dwa razy po 1 mg, lecz druga dawka ma być podana w odstępie 30 minut. Schemat może być powtarzany co 12h, lecz maksymalnie do 36 godzin lub poprawy stanu zdrowia.

Zaostrzenie POChP

Zalecana dawka u osób w zaostrzeniu POChP wynosi od 4 do 8 mg. Dawka powinna być podzielona na dwie lub cztery. Nie zaleca się stosowania leczenia dłużej niż 10 kolejnych dni.

Lek musi być podany za pomocą nebulizatora z zastosowaniem maski na twarz lub ustnika.

Ponadto po zastosowaniu leku, należy umyć twarz oraz wypłukać jamę ustną wodą, celem zmniejszenie ryzyka powstania infekcji grzybiczej.

Nebbud – przeciwwskazania

Budezonidu nie wolno stosować jeżeli stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą.

Nebbud – ciąża, karmienie piersią oraz obsługa pojazdów

Ciąża

Badania nie wykazały szkodliwego wpływu na płód oraz na noworodka. Stosując Nebbud w ciąży należy rozważyć stosunek korzyści ze stosowania leku względem ryzyka.

Karmienie piersią

Budezonid przenika do mleka, lecz nie przewiduje się żadnego wpływu na niemowlę. Zatem Nebbud może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów

Nebbud nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie niepożądane leku Nebbud

Lek może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Poniższa lista zawiera część z nich.

 • Kandydoza jamy ustnej i gardła
 • Reakcje nadwrażliwości
 • Lęk
 • Depresja
 • Zaburzenia snu
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Niepokój
 • Drżenie
 • Kaszel
 • Chrypka
 • Skurcz mięśni

Nebbud – opinie, e-recepta

Lek Nebbud jest dostępny wyłącznie na e-receptę. Opinie na temat budezonidu można znaleźć w sieci.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 5.09.2022