Medspan

Pramolan – informacje, wskazania, przeciwwskazania

Pramolan – informacje ogólne

Pramolan jest lekiem stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, a także zaburzeń, które występują pod postacią dolegliwości somatycznych.

Wygląd oraz skład leku Pramolan

Główną substancją czynną jest opipramol dichlorowodorku, lecz w składzie są również substancje pomocnicze:

 • Celuloza mikrokrystaliczna
 • Powidon K 30
 • Krospowidon
 • Krzemionka koloidalna bezwodna
 • Megnezu stearynian
 • Hypromeloza
 • Tytanu dwutlenek
 • Laktoza jednowodna
 • Makrogol
 • Triacetyna
 • Indygotyna
 • Żółcień chinolinowa
 • Żółcień pomarańczowa

Tabletki się okrągłe, powlekane oraz w zielonym kolorze.

Wskazania do zastosowania leku Pramolan

Pramolan jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych oraz zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Dawkowanie leku Pramolan

Lek powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

U osób dorosłych stosuje się tabletkę 50 mg rano oraz w południe, a wieczorem w dawce 100 mg. W zależności od skuteczności działania, dawkowanie można zmienić: zwiększając lub zmniejszając dawkę.

Należy pamiętać o tym, że działania opripramolu nie wystąpi natychmiast, lecz stopniowo. Lek powinno się stosować systematycznie i przynajmniej przez dwa tygodnie.

Pramolan przeciwwskazania

Istnieją sytuacje w których stosowanie leku Pramolan jest przeciwwskazane. Do przeciwwskazań należy:

 • Nadwrażliwość na substancje czynną, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub nadwrażliwość na substancje pomocniczą.
 • Ostre delirum
 • Ostre zatrzymanie moczu
 • Ostre zatrucie lekami nasennymi, alkoholem, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi
 • Nieleczona jaskra z wąskim kątem
 • Porażenna niedrożność jelit
 • Rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu
 • Blok przedsionkowo – komorowy
 • Jednoczesne stosowanie leków MAO

Natomiast należy zachować środki ostrożności w poniższych sytuacjach:

 • Stwierdzona choroba nerek lub wątroby
 • Predyspozycje do drgawek (np. padaczka, alkoholizm, uszkodzenia mózgu)
 • Niewydolność naczyń mózgowych
 • Uszkodzenie serca

Podczas stosowania Pramolanu zaleca się kontrolowanie czynności wątroby.

Interakcje Pramolanu z innymi lekami

Podczas stosowania opipramolu z jednoczesnym stosowaniem leków neuroleptycznych, nasennych oraz uspokajających, należy wziąć pod uwagę nasilenie ośrodkowego działania hamującego. Ponadto działanie leków antycholinergicznych może ulec zmianie.

Stosując Pramolan z fluoksetyną i fluwoksaminy należy wziąć pod uwagę, że może dojść do zwiększenia stężenia trójpierścieniowych leków psychotropowych w osoczu, powodując nasilenie działań niepożądanych.

Inhibitory MAO powinny być odstawione na 14 dni przed włączeniem opipramolu. Natomiast leki przeciwdrgawkowe mogą zmniejszyć działanie Pramolanu, a neuroleptyki mogą spowodować zwiększenie stężenia w osoczu.

Czy Pramolan można stosować w ciąży?

Nie ma badań związanych z działaniem Pramolanu u kobiet w ciąży.

Pramolan a karmienie piersią

Pramolanu nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ opipramol przenika w niewielkich ilościach do mleka matki.

Czy Pramolan ma wpływ na prowadzenie pojazdów?

Tak. Stosowanie Pramolanu może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn, ponieważ zdolność wykonywania czynności może być zaburzona.

Pramolan – działania niepożądane

Pramolan, podobnie jak inne stosowane leki w leczeniu zaburzeń lękowych może powodować szereg działań niepożądanych.

 • Lekuopenie
 • Agranulocytoze
 • Suchość błon śluzowych
 • Zmęczenie
 • Zawroty głowy
 • Senność
 • Zaburzenia oddawania moczu
 • Zwiększenie masy ciała
 • Wzmożone pragnienie
 • Pobudzenie
 • Napady drgawkowe
 • Jaskę
 • Polineuropatię
 • Spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • Kołatanie serca
 • Zaparcia
 • Zaburzenia żołądkowo – jelitowe
 • Pokrzywkę
 • Obrzęki
 • Wypadanie włosów
 •  Zaburzenia erekcji
 • Mlekotok

Jakie są objawy przedawkowania Pramolanu?

Opipramol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Objawami przedawkowania mogą być:

 • senność
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • śpiączka
 • splątanie
 • niepokój
 • drgawki
 • niedociśnienie
 • wstrząs
 • depresja oddechowa
 • tachykardia/bradykardia

Pacjent powinien być hospitalizowany, lecz nie ma specyficznego leczenia. Należy wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka.

Czy Pramolan jest na receptę?

W dniu publikacji artykułu, Pramolan jest dostępny na receptę.  

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 27.05.2022