Medspan

Sumamed – informacje, e-recepta, wskazania

Sumamed jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu różnych chorób wywołanych przez bakterie. E-recepta na Sumamed jest konieczna, aby móc stosować lek. Lek może być stosowany również przez dzieci.

Spis treści

Sumamed – informacje, skład oraz wygląd leku

Azytromycyna jest substancją czynną Sumamedu. Ponadto lek także zawiera substancje pomocnicze. Występuje w kilku dawkach oraz w różnych postaciach (tabletki, kapsułki, tabletki oraz proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej).  

Wskazania oraz stosowanie leku Sumamed

Sumamed jest stosowany w leczeniu zakażeń, które są wrażliwe na azytromycynę.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Zakażenie górnych dróg oddechowych (zapalenie migdałku, zapalenie zatok, bakteryjne zapalenia gardła)

Zakażenie dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc)

Zakażenie skóry oraz tkanek miękkich (m.in. liszajec, róża, ropne zapalenie skóry, rumień wędrujący, trądzik pospolity)

Choroby weneryczne (chlamydia)

Sumamed – dawkowanie oraz sposób podania

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie jest zróżnicowane i zależy od jednostki chorobowej oraz stanu klinicznego.

Lek jest stosowany doustnie i można zażyć bez względu na posiłek.

Sumamed – przeciwwskazania

Sumamed nie mogą stosować osoby u których stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynną oraz pomocniczą  a także na: erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe oraz ketolidowe.

Sumamed – ciąża, karmienie piersią, prowadzenie pojazdów

Ciąża

Badania kliniczne przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że azytromycyna przenika przez łożyska, lecz nie wywiera negatywnego wpływu na płód. Nie przeprowadzono badań na kobietach w ciąży. Sumamed może być stosowany w ciąży, lecz tylko w sytuacji w której jest to konieczne.

Karmienie piersią

Substancja czynna Sumamedu przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią oraz dwa dni po zakończeniu stosowania azytromycyny.

Prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań związanych z wpływem Sumamedu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn. Należy pamiętać o tym, że stosowanie leku może powodować zawroty głowy oraz drgawki.

Sumamed – działania niepożądane

Sumamed jest antybiotykiem, który powoduje występowanie działań niepożądanych. Niektóre z nich znajdują się na poniższej liście.

 • Małopłytkowość
 • Niepokój
 • Lęk
 • Nerwowość
 • Zawroty głowy
 • Senność
 • Ból głowy
 • Drgawki
 • Zaburzenia smaku oraz węchu
 • Szumy uszne
 • Kołatanie serca
 • Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • Nudności
 • Wymioty
 • Biegunka
 • Dyskomfort w jamie brzusznej
 • Wzdęcie
 • Zapalenie trzustki
 • Zaparcia
 • Zapalenie języka
 • Zapalenie wątroby
 • Świąd i wysypka
 • Bóle stawów
 • Ostra niewydolność nerek
 • Zapalenie pochwy
 • Osłabienie
 • Zmęczenie

Sumamed – opinie, e-recepta

E-recepta online jest wymagana, aby móc stosować Sumamed. Ponadto na niektórych stronach internetowych można znaleźć opinie na temat azytromycyny. Nie należy sugerować się informacjami, który zostały napisane przez innych pacjentów, ponieważ organizm indywidualnie reaguje na leczenie.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 5.09.2022