Medspan

Tianesal – wskazania, przeciwwskazania, informacje

Tianesal – informacje ogólne

Lek Tinesal jest stosowany w leczeniu depresji osób dorosłych.

Tianesal – wygląd oraz skład leku

Tianesal to bladożółta tabletka powlekana. Jest okrągła oraz dwuwypukła. Każda tabletka leku Tinesal zawiera 12,5mg soli sodowej tianeptyny oraz substancje pomocnicze.

Tianesal – wskazania

Tianesal jest lekiem stosowanym w leczeniu depresji. Lek ma wskazanie do stosowania u osób dorosłych.

Tianesal – dawkowanie

Każdorazowo należy zastosować się do zaleceń lekarza w kwestii przyjmowania Tianesalu. Zaleca się aby lek był stosowany trzy razy na dobę. Ponadto nie ma potrzeby modyfikacji dawki u osób, które są uzależnione od alkoholu lub mają marskość wątroby. Natomiast u osób po 70 roku życia oraz u pacjentów u których stwierdzono niewydolność nerek, zaleca się zmniejszenie dawki dobowej do dwóch tabletek.

Stosowanie leku Tianesal

Tinaesal należy przyjąć przed posiłkiem.

Przeciwwskazania do stosowania leku Tianesal

Tianesalu nie wolno stosować jeżeli stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą. Tianeptyny również nie wolno stosować jednocześnie z inhibitorami MAO.

Tianesal w ciąży

Nie ma badań na ludziach związany ze stosowaniem tianesalu w ciąży. Lek ten nie powinien być stosowany podczas ciąży.

Tianesal a karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań w których ocenia się ryzyko przedostania się tianeptyny do kobiecego mleka, więc nie zaleca się stosowania tego leku w trakcie karmienia piersią.

Tianesal – wpływ na prowadzenie pojazdów

Tianesal wywiera niewielki wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn, ponieważ mogą się obniżyć zdolności psychomotoryczne. Podczas stosowania leku może wystąpić senność, która będzie utrudniała wykonywanie pracy.

Działania niepożądane Tianesalu

Tianesal powoduje działania niepożądane. Niektóre z nich zostały wymienione w poniższej liście.

 • Jadłowstręt psychiczny
 • Koszmary nocne
 • Nadużywanie i uzależnienie od leków
 • Bezsenność
 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Zaburzenia widzenia
 • Tachykardia
 • Kołatanie serca
 • Uderzenia gorąca
 • Duszność
 • Suchość w ustach
 • Zaparcia
 • Bóle brzucha
 • Nudności
 • Wymioty
 • Wzdęcia
 • Biegunka
 • Wysypka
 • Świąd
 • Ból pleców
 • Ból mięśni

Częstotliwość oraz nasilenie objawów niepożądanych maleje wraz z długością stosowania leku.

Czy Tianesal jest na e-receptę?

Tak. E-recepta musi zostać wystawiona, aby zakupić w aptece lek Tianesal.  E-receptę na kontynuacje leczenia można uzyskać w ramach zdalnych konsultacji lekarskich

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 01.08.2022