Medspan

Zolmiles – informacje, wskazania do stosowania

Zolmiles – informacje ogólne

Zolmiles ma zastosowanie w leczeniu migreny.

Wygląd oraz skład leku Zolmiles

Substancją czynną w leku Zolmiles jest zolmitryptan. Tabletki występują w dawce 2,5 mg oraz 5 mg i zawierają dodatkowo substancje pomocnicze. Każda tabletka ulega rozpadowi w jamie ustnej.

Tabletki Zolmiles są białe oraz okrągłe.

Zolmiles – wskazania

Zolmiles jest stosowany w leczeniu migren, które mogą przebiegać z aurą lub bez aury. Lek zawiera zolmitryptan, który należy do grupy leków zwanych tryptanami.

Migrena może powstać z powodu rozszerzonych naczyń krwionośnych w mózgu, więc uważa się, że zolmitryptan powoduje zwężenie tych naczyń, a w konsekwencji dochodzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych głowy oraz innych objawów (np. nudności, wymioty, nadwrażliwość na dźwięk oraz światło) ataku migreny. Należy pamiętać o tym, że Zolmiles działa tylko na początku napadu migrenowego, nie jest stosowany w profilaktyce wystąpienia napadu.

Dawkowanie Zolmilesu

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zalecana dawka to jedna tabletka Zolmiles 2,5 mg lub 5 mg. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po dwóch godzinach, to można przyjąć ponownie jedną tabletkę. Podobnie jeżeli napad migreny powróci w ciągu kolejnych 24 godzin.

Zaleca się, aby Zolmiles był przyjęty jak najszybciej po wystąpieniu ataku migreny, lecz zastosowany w późniejszym czasie również jest skuteczny.

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekroczyć 10 mg, lecz nie można stosować więcej niż dwie tabletki na dobę.

Zolmiles – stosowanie

Tabletki ulegają rozpuszczeniu w jamie ustnej, więc nie ma potrzebny popijania wodą. Zolmiles należy umieścić na języku, a następnie po rozpuszczeniu – połknąć ślinę.

Lek można stosować niezależnie od posiłku.

Przeciwwskazania do stosowania leku Zolmiles

Leku Zolmiles nie wolno stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na substancję czynną, a także pomocniczą. Ponadto przeciwwskazaniem jest również umiarkowanie lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, a także łagodne nadciśnienie, którego leczenie jest nieefektywne.

Dodatkowo leku nie wolno stosować u osób z chorobą wieńcową, po zawale serca lub z chorobą niedokrwienną serca. Przeciwwskazane jest również stosowanie u pacjentów (w wywiadzie) z udarem naczyniowym mózgu lub z napadami przemijającego niedokrwienia mózgu.

Zolimtryptanu również nie wolno podać pacjentów u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 15 ml/min.

Zolmiles a ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono czy Zolmiles można stosować w ciąży, ponieważ nie przeprowadzono badań na kobietach. Również nie wykonano badań na kobietach karmiących piersią, lecz badania na modelu zwierzęcym pokazały, że zolmitryptan przenika do mleka zwierząt, dlatego zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania u kobiet karmiących. Po zażyciu tabletki, kobieta nie powinna karmić przez następne 24 godziny.

Zolmiles – wpływ na prowadzenie pojazdów

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że Zolmiles upośledza wpływ prowadzenia samochodów oraz obsługę maszyn, lecz należy pamiętać, że objawy migreny mogą spowolnić reakcję.

Działania niepożądane leku Zolmiles

Działania niepożądane podczas stosowania leku Zolmiles są zazwyczaj przemijające i częściej występują w ciągu czterech godzin od zażycia tabletki. Powinny ustąpić samoistnie, czyli bez konieczności wdrożenia leczenia.

Możliwe działania niepożądane (lista nie zawiera wszystkich dolegliwości):

 • Kołatanie serca
 • Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Senność
 • Uczucie gorąca
 • Zaburzenia czucia
 • Ból brzucha
 • Biegunka
 • Nudności
 • Suchość w jamie ustnej
 • Zwiększenie częstości oddawania moczu
 • Parcie na mocz
 • Ból mięśni
 • Ból lub ucisk w gardle
 • Reakcje nadwrażliwości

Czy Zolmiles jest na e-receptę?

Zolmiles jest tabletkami dostępnymi tylko na e-receptę. Erecepta może być wystawiona w ramach zdalnych konsultacji lekarskich.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 08.08.2022