Medspan

FAQ

Recepta online to jest e-recepta, czyli dokument na którym są zalecone leki, który można zrealizować w aptece. E-recepta online niczym się nie różni od e-recepty uzyskanej podczas tradycyjnej wizyty u lekarza. 

Po zakończonej konsultacji lekarskiej, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana dokumentacja medyczna zawierająca oryginalny wydruk e-recepty. Wydruk można pokazać w aptece. 

Ponadto zostanie przesłana wiadomość SMS z czterocyfrowym kodem do apteki. W aptece należy podać kod oraz numer PESEL. 

Dane e-recepty są również widoczne w IKP. 

Długość ważności e-recepty jest zależna od leków, które na niej się znajdują.

Standardowo jest ważna 30 dni. 

Antybiotyki – 7 dni. 

Preparaty immunologiczne – 120 dni. 

Nie wystawiamy recept ważnych na 365 dni. 

 

Niestety w naszej placówce medycznej wystawiamy e-recepty, które są pełnopłatne (bez refundacji).

E-receptę może przedłużyć tylko lekarz, który wystawił receptę, zatem należy się skontaktować z odpowiednią placówką medyczną/lekarzem. 

Tak. Usługi świadczy centrum medyczne, które zatrudnia lekarzy z uprawnieniami do wystawiania recept. 

Nie mamy wpływu na widoczność zwolnienia lekarskiego w panelu PUE ZUS. Zwolnienie jest wystawione natychmiast po udzielonej konsultacji (jeżeli są wskazania), lecz PUE ZUS zastrzega opóźnienie w przekazywaniu danych do pracownika oraz pracodawcy. 

Po zakończonej konsultacji medycznej, zostanie przesłana kopia zwolnienia na wskazany adres e-mail. 

Rekomendujemy, aby kontynuacja zwolnienia lekarskie była dokonana podczas wizyty stacjonarnej, podczas której lekarz przeprowadzi odpowiednie badania. Usługi telemedyczne mają ograniczenia w kwestii diagnostyki, zatem dłuższa niezdolność do pracy powinna być oceniona podczas wizyty stacjonarnej. 

Średni czas realizacji konsultacji w godzi. 8.00-20.00 wynosi 15 minut. Jeżeli po kilku godzinach oczekiwania na receptę, nie ma informacji zwrotntej, to rekomendujemy sprawdzenie poczty elektronicznej (różne foldery). Mogła zostać przesłana wiadomość e-mail z dodatkowymi pytaniami. 

Nasze centrum korzysta z bazy leków, które są umieszczone w Ministerstwie Zdrowia, więc może się zdarzyć, że lek został wycofany z produkcji lub opakowanie z określoną ilością nie jest już produkowane. 

Wystarczy napisać wiadomość e-mail na adres [email protected] z dokładnym opisem sytuacji.

E-recepta zazwyczaj jest poprawiona w dniu zgłoszenia. 

Jeżeli została wybrana konsultacja telefoniczna, to lekarz nawiąże trzy połączenia telefoniczne w minimalnych 15 minutowych odstępach.