Medspan

Aplikacja do monitorowania kleszczy

W bieżącym roku znacząca wzrosła w Polsce liczba zachorowań na boreliozę oraz na kleszczowe zapalenie mózgu. Eksperci jednogłośnie twierdzą, że zwiększa się liczba kleszczy w Polsce oraz natęża ich aktywność.

Niebawem ma powstać europejska aplikacja, która pozwoli monitorować występowanie kleszczy. Prace nad aplikacją realizowane są w ramach unijnego projektu ,,Pragmatic Cost”. W ramach zespołu biorącego udział w projekcie jest także jedna osoba z Polski – dr inż. Anna Wierzbicka.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości związanej z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze, a także edukacja w zakresie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponadto aplikacja ma na celu także porównanie sytuacji epidemiologicznej występujących w różnych krajach oraz miastach.

Aplikacja będzie umożliwiać przesyłanie zdjęć, a także osoby korzystające z aplikacji będą mogły podzielić się swoimi objawami oraz spostrzeżeniami związanymi z kleszczami. Przesłane informacje będą weryfikowane, a także analizowane przez naukowców. W efekcie ma powstać mapa występowania kleszczy z podziałem na gatunek kleszcza.

W aplikacji znajdzie się również wiele dodatkowych informacji związanych z kleszczami.

https://politykazdrowotna.com/artykul/powstaje-europejska-aplikacja/1258016
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 10.07.2024