Medspan

Czy recepta online jest bezpieczna?

Platforma e-recept online eliminuje potrzebę korzystania z tradycyjnych papierowych recept wystawianych podczas wizyt w gabinecie lekarskim. Wykorzystanie elektronicznych recept, nawet w przypadku konsultacji telefonicznych z lekarzem, jest całkowicie legalne i bezpieczne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Nawet podczas wizyty lekarskiej w gabinecie, lekarz może wystawić e-receptę.

Kto może legalnie wystawiać e-recepty online?

Wystawianie e-recept online jest uprawnione dla lekarzy różnych specjalizacji, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dane lekarza, który wystawia e-receptę, są ściśle przypisane do dokumentu, a lekarz ponosi za niego pełną odpowiedzialność prawną. Każda e-recepta trafia do centralnego systemu monitorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu farmaceuci w aptekach mogą weryfikować i realizować e-recepty na podstawie kodu i numeru PESEL pacjenta. Zarówno lekarz wystawiający e-receptę, jak i farmaceuta realizujący ją, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do dostępu do tego systemu.

Dlaczego potrzebny jest numer PESEL do recepty online?

Podczas wystawiania e-recepty lekarz musi przypisać do niej numer PESEL pacjenta. To umożliwia pacjentowi późniejsze zrealizowanie e-recepty w aptece. Farmaceuta zapyta pacjenta o kod e-recepty oraz numer PESEL, a następnie zweryfikuje je w systemie. W związku z tym konieczne jest podanie numeru PESEL podczas składania zamówienia na e-receptę.

Legalność e-recepty

Od stycznia 2020 roku wszyscy lekarze są zobowiązani do wystawiania recept elektronicznych jako pierwszej opcji. Każda wydana e-recepta jest w pełni legalna, niezależnie od tego, czy została uzyskana podczas osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, czy też podczas konsultacji online. Może ją wystawić dowolny lekarz, niezależnie od jego specjalizacji. Po wydaniu, e-recepta zostaje zarejestrowana w centralnym systemie Ministerstwa Zdrowia, do którego dostęp mają większość aptek. Aby zrealizować e-receptę, wystarczy podać farmaceucie jej kod oraz numer PESEL pacjenta. Zwykle e-recepty są ważne przez 30 dni od dnia wystawienia (antybiotyki – 7 dni), choć lekarz może wydłużyć ich ważność nawet do 365 dni.

Legalna recepta online – jak ją zdobyć?

Korzystanie z recept elektronicznych, oferowanych przez telemedycynę, jest całkowicie bezpieczne i legalne. Lekarz oszczędza czas pacjentki i pacjenta, eliminując konieczność stania w kolejce w gabinecie lekarskim. Aby zdobyć e-receptę, pacjentka lub pacjent musi wypełnić formularz na platformie internetowej, wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z regulaminem. W ramach teleporady lekarz przepisuje e-receptę, a pacjent otrzymuje kod recepty na swoje internetowe konto pacjenta lub za pomocą wiadomości SMS czy mail – jeśli oczywiście teleporada zakończy się pozytywną decyzją o wydaniu e-recepty.

Erecepta jest ważna 30 dni od daty przepisania przez lekarza (data ważności recepty może się różnić w zależności od wypisanych leków). Można ją zrealizować w dowolnej aptece i wygodnie wykupić w wybranej placówce aptecznej. Przed przepisaniem e-recepty lekarz uwzględnia przeciwwskazania i odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Można zdobyć e-receptę na różnego rodzaju leki, w tym tabletki antykoncepcyjne, obecnie online można także otrzymać e-zwolnienie (L4). Cały proces realizacji e-recepty online jest całkowicie bezpieczny i legalny.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 19.01.2024