Medspan

Czym jest zapalenie przyzębia?

Choroby przyzębia można podzielić na pięć grup i występują nawet do 25% społeczeństwa. Jak się objawy? Jak przebiega diagnostyka i jak wygląda leczenie chorób przyzębia?  

Spis treści

Choroby przyzębia – informacje ogólne

Choroby przyzębia mogą występować nawet u co czwartej osoby, lecz u młodych kobiet mogą występować nawet siedem razy częściej, niż u mężczyzn. Różnice mogą wynikać z metodologii badań oraz poziomie higieny w poszczególnych krajach.

Choroby przyzębia można podzielić na pięć grup, lecz zapalenie dziąseł, które jest wywołane przez płytkę bakteryjną jest najczęstszym problemem zdrowotnym.

Przyczyną powstania chorób przyzębia jest najczęściej niewłaściwa higiena jamy ustnej. Warto wiedzieć także, że leki mogą mieć negatywny wpływ a także oddychanie przez usta. Nie można zapomnieć o nikotynizmie, który także pogarsza stan higieny jamy ustnej. Wymienione czynniki powodują wzrost ilości bakterii. Ponadto niektóre choroby powodujące obniżenie odporności, również mogą predysponować do wystąpienia chorób przyzębia. Warto wiedzieć, że także zmiany hormonalne, które są obecne w cyklu miesięcznym kobiety również nie pozostają obojętne dla uzębienia.    

Należy pamiętać, że u osób u których występuje zaawansowana pardontoza, jest zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych chorób: miażdżycy, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, a także choroby niedokrwiennej serca. Także istnieje ryzyko zwiększenie zachorowania na niektóre nowotwory.

Choroby przyzębia – objawy

W początkowym etapie choroby, objawy mogą być niezauważalne lub powodować niewielki ból oraz nadwrażliwość.

Objawy, które mogą wystąpić to m.in.:

  • krwawienie z dziąseł,
  • nieprzyjemny zapach z ust,
  • zmiana koloru dziąseł,
  • zmiana wyglądu dziąseł.

Należy pamiętać, że choroby przyzębia rozwijają się w sposób powolny, dlatego nie należy bagatelizować pierwszych objawów, które mogą sygnalizować występowanie choroby. Nieleczone dolegliwości mogą skutkować koniecznością usunięcia zębów.  

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy poprawić higienę jamy ustnej, a także skorzystać z higienizacji wykonywanej w gabinecie stomatologicznym.

Jak przebiega diagnostyka i leczenie?

Stomatolog zbierze wywiad, a następnie oceni wygląd dziąseł oraz zębów. Może także zlecić wykonanie badania obrazowego.

Leczenie polega na zwiększeniu higieny jamy ustnej, a także na wykonaniu profesjonalnych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Warto wiedzieć, że lekarz może także zalecić leczenie uzupełniające w postaci stosowania antybiotyków oraz chemioterapeutyków.

Należy pamiętać, że po przeprowadzonym leczeniu, należy utrzymać odpowiedni poziom higieny w jamie ustnej.

https://www.mp.pl/pacjent/stomatologia/choroby-i-leczenie-przyzebia/127744,zapalenia-przyzebia
A. Kopeć i in. Profilaktyka domowa i specjalistyczna jamy ustnej, Journal of Clinical Healthcare 1/2017
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 26.12.2023