Medspan

Depresja – leczenie i przyczyny

Depresja to grupa zaburzeń psychicznych, które objawiają się smutkiem, przygnębieniem, utratą satysfakcji życiowej oraz zainteresowań, niską samooceną, a także zaburzeniami apetytu oraz snu. Może również występować pogorszona koncentracja oraz uczucie ciągłego zmęczenia.

Jak odróżnić depresję od smutku?

Smutek zazwyczaj jest krótkotrwały i trwa do kilkunastu godzin. Jest często związany z aktualnym negatywnym wydarzeniem. Jeżeli utrzymuje się dłużej, czyli przez wiele tygodni lub miesięcy to może mieć związek z depresją.

W depresji oprócz smutku można zaobserwować inne objawy. Często towarzyszy im bezsenność lub nadmierna senność, anhedonia czyli problem z odczuwaniem przyjemności, utrata apetytu, pesymizm oraz niskie poczucie własnej samooceny, a także poczucie lęku.

Pocieszanie osób, które cierpią na depresje jest trudne i może mieć negatywny wpływ na stan psychiczny, ponieważ pacjenci mogą poczuć, że nie są rozumiani przez bliskich. Podczas sytuacyjnego smutku, stan emocjonalny może się poprawić, jeżeli myśli zostaną skierowane na inne wydarzenie.

W depresji może dość do pojawienia się myśli samobójczych na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Ponadto nasilenie złego samopoczucia oraz czas jego trwania jest nieproporcjonalny do wydarzeń, które wywołały negatywne myśli.

Jaki rodzaj depresji?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorów ICD – 10 różnicuje depresje ze względu na nasilenie występowania objawów.

Epizody depresji:

  • łagodne
  • umiarkowane
  • ciężkie bez objawów psychotycznych
  • ciężkie z objawami psychotycznymi

Jakie mogą być postacie depresji?

Możemy wyróżnić kilkanaście postaci depresji. Poniżemy opiszemy kilka z nich.

Depresja poporodowa – jest to szczególny rodzaj depresji, ponieważ rozpoczyna się do kilku tygodni od urodzenia dziecka. Matka bardzo często obwiania siebie, że jest złą matką oraz jest przytłoczona nowymi obowiązkami.

Kolejnym rodzajem jest depresja lokooporna, która jest związana z brakiem efektu terapeutycznego po wdrożeniu dwóch leków przeciwdepresyjnych z różnych grup.

Natomiast depresja maskowana to postać choroby w której pacjent skarży się na dolegliwości przebiegające w innych chorobach np. związane z bólem.

Ponadto możemy również wyróżnić depresje sezonową, która jest związana z określoną porą roku. Do nasilenia epizodów depresji dochodzi na przestrzeni jesieni oraz zimy, a w pozostałych miesiącach można zaobserwować epizody hipomanii.

Jakie mogą być przyczyny powstania depresji?

Na powstanie depresji ma wpływ kilka czynników, które tworzą tzw. model biopsychospołeczny:

  • psychologiczne, które często są związane ze stresującymi sytuacjami w życiu osobistym oraz zawodowym
  • biologiczne w których możemy wyróżnić uwarunkowania genetyczne, choroby przewlekłe oraz zmiany związane z neuroprzekaźnikami
  • kulturowe oraz społeczne są związane ze wsparciem, poczuciem osamotnienia, a także ze statusem socjoekonomicznym

W jaki sposób można leczyć depresje?

Głównym celem leczenia jest zniwelowanie występujących objawów lub zmniejszenie ich nasilenia tak, aby pacjent mógł powrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Leczenie może przebiegać z wykorzystaniem farmakoterapii w której stosuje się różnego rodzaju leki przeciwdepresyjne. Muszę one być dobrane indywidualnie przez lekarza psychiatrę, który również uwzględni występowanie działań niepożądanych lub interakcje z obecnie stosowanymi lekami.

Istotne jest to, aby pacjent miał świadomość, że leki mogą dopiero zacząć przynosić efekt terapeutyczny po dwóch tygodniach, a nawet czterech tygodniach, dlatego pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza.

Kolejną formą leczenia może być psychoterapia oraz psychoedukacja. Działania psychoterapeutyczne mogą również uzupełniać leczenie farmakologiczne. W łagodnej postaci depresji, sesje terapeutyczne mogą być wystarczające.

W przypadku depresji sezonowej, zastosowanie ma także fototerapia. Jeżeli depresja jest lekooporna, to zaleca się stosowanie elektrowstrząsów.

Depresja jest bardzo częstym zaburzeniem występującym w społeczeństwie, które ma ogromny wpływ na życie pacjentów, dlatego należy wspierać osoby, które borykają się z depresją.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.