Medspan

Ile jest ważna e recepta?

E-recepta, podobnie jak recepta papierowa czy recepta online, ma odpowiednią datę ważności. Jest to tzw. czas realizacji recepty. Nie wykupienie leków z recepty w wyznaczonym terminie, będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania zaleconych medykamentów. Z artykułu dowiesz się, ile jest ważna e recepta na poszczególne leki.

Ile jest ważna e-recepta online?

Recepta online to jest e-recepta, lecz jest to dokument uzyskany podczas e-konsultacji lekarskiej. Ważność recepty online jest taki sam jak ważność e-recepty lub recepty papierowej. Na datę ważności recepty ma wpływ kilka czynników, niektóre z nich są uzależnione od lekarza wystawiającego receptę, a inne – niezależne, ponieważ są związane z lekiem.

W Polsce istnieją tzw. recepty roczne, więc jeżeli lekarz wystawi e-receptę z datą realizacji sięgającą rok, to pacjent ma dłuższy okres czasu na wykupienie leków z recepty. Należy pamiętać o tym, że zazwyczaj leki trzeba wykupić (po jednym opakowaniu) w przeciągu jednego miesiąca od wystawienia e-recepty, a następne opakowania można zakupić w późniejszym terminie. Jeżeli lek nie zostanie wykupiony w wyznaczonym terminie, to recepta przepadnie – nawet mając roczny termin ważności.

Standardowo e-recepty mają ważność 30 dni, lecz są wyjątki od tej sytuacji i są związane z lekami, które się na niej znajdują, głównie dotyczy to antybiotyków.

Warto pamiętać o tym, że czas realizacji recepty jest liczony od daty realizacji, zatem może się tak zdarzyć, że lekarz wpisze inną datę realizacji np. późniejszą, czyli za miesiąc. Dopiero po tym okresie czasu będzie można zrealizować receptę.

Kod na receptę jest dokładnie tyle samo ważny ile e-recepta, ponieważ jest to ten sam dokument, czyli elektroniczna recepta.

Ile jest ważna recepta na antybiotyk?

E-recepta na antybiotyk jest ważna siedem dni, dlatego warto o tym pamiętać, ponieważ często się zdarza, że e-recepty na antybiotyk nie zostały wykupione i pacjent zgłasza się po kolejną receptę. Termin ważności recepty na antybiotyk jest krótki, ponieważ lek ten powinien być zastosowany niezwłocznie po konsultacji lekarskiej (jeżeli są takie zalecenia), dlatego e-recepta jest ważna tylko siedem dni. Ma to na celu zniwelowanie procesu gromadzenia leków na zapas.

Ile ważna jest e recepta na antykoncepcję?

E-recepta na antykoncepcje jest standardowo ważna 30 dni, lecz również ginekolog może wystawić roczną receptę, aby pacjentka mogła swobodnie dokonać zakupu raz w miesiącu. Nie zawsze budżet domowy pozwala na jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych lub nawet kilkuset. Podobnie jak z innymi lekami, istotne jest to, aby pierwsze opakowanie zakupić w terminie 30 dni od daty realizacji recepty, czyli często jest to data konsultacji lekarskiej.  

Podobnie jak ginekolodzy, lekarz psychiatra może wystawić receptę na rok, jeżeli stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a terapia musi być kontynuowana przed dłuższy czas. Należy pamiętać o tym, że lekarz może wystawić receptę z dłuższym terminie, lecz nie jest to obowiązek.

Ile jest ważna e-recepta na szczepionkę?

E-recepta na szczepionkę, czyli preparaty immunologiczne jest ważna 120 dni od daty realizacji. Recepty na szczepionki mają najdłuższą ważność i jest to poniekąd spowodowane tym, że niekiedy dostępność do szczepionek jest bardzo ograniczona i pacjenci już w miesiącach letnich, realizują recepty na szczepionkę, po to, aby w odpowiednim czasie zakupić lek, a następnie się zaszczepić.

Gdzie sprawdzić ważność recepty?

Ważność recepty można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na recepcie będzie informacja dotycząca daty realizacji, lecz jest to informacja nieprecyzyjna, ponieważ nie będzie informacji, że lek należy wykupić do siedmiu dni (np. w sytuacji antybiotyków). Najlepiej zadzwonić do apteki i poprosić farmaceutę o sprawdzenie recepty.

Recepta straciła ważność – co robić?

E-receptę może tylko edytować lekarz, który wystawił receptę, zatem należy się skontaktować z placówką i poprosić o zmianę recepty. Należy pamiętać o tym, że w sytuacji antybiotyków, pacjent może otrzymać odmowną decyzja i będzie wymagana ponowna konsultacja medyczna.

Niektóre przychodnie w ramach usługi recepta online, oferują przedłużenie ważności recepty. Technicznie nie jest to możliwe, lecz polega na tym, że lekarz wystawi kolejną receptę, lecz warto pamiętać o tym, że niekoniecznie może wystawić receptę na wszystkie leki, które się na niej znajdują.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.