Medspan

Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar mózgu to obumarcie części mózgu, które powstało na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki. Wyróżnić można udar niedokrwienny lub krwotoczny.

Spis treści

Jakie są objawy udaru?

Objawy udaru mózgu zależą od części mózgu, który uległ uszkodzeniu. Do najczęstszych objawów można zaliczyć m.in.:

 • zaburzenia widzenia,
 • problem z równowagą,
 • osłabienie mięśni twarzy,
 • utrata przytomności,
 • silny ból głowy,
 • osłabienie lub niedowład kończyny dolnej i/lub górnej,
 • osłabienie mięśni gardła lub języka.

Warto wiedzieć, że do 1/3 udarów dochodzi podczas snu, więc pacjent dopiero po przebudzeniu stwierdza występujące objawy.

Co zrobić, gdyby podejrzewamy udar mózgu?

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia, dlatego niezawołczenie należy skontaktować się z zespołem ratownictwa medycznego. Bardzo istotny jest czas działania, ponieważ komórki mózgu obumierają się po czterech minutach od wystąpienia udaru, a leczenie należy wdrożyć nie później niż do trzech godzin.

Objawy alarmowe to m.in:

 • osłabienie kończyn po jednej stronie,
 • asymetria twarzy,
 • silny oraz nagły ból głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia widzenia.

Kto jest w grupie ryzyka?

Najczęstsze czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu to m.in.:

 • przebyty zawał serca,
 • alkoholizm,
 • palenie tytoniu,
 • otyłość,
 • cukrzyca,
 • nadciśnienie tętnicze krwi,
 • choroba wieńcowa,
 • przebyty udar,
 • hipercholesterolemia,
 • migotanie przedsionków,
 • otyłość.

Warto także pamiętać o tym, że ryzyko wystąpienia udaru wzrasta wraz z wiekiem i jest największe po 70 roku życia.

https://www.mp.pl/pacjent/udar/udar-mozgu/135796,udar-mozgu
M.A. Machulska, Z. Tyrakowska – Dadełko. „Udar niedokrwienny mózgu–czynniki ryzyka, objawy, leczenie i profilaktyka.” [w] Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod redakacją Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Elżbiety Krajewskiej- Kułak
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 7.11.2023