Medspan

Jak uzyskać e-receptę na tabletki antykoncepcyjne?

E-receptę na tabletki antykoncepcyjne można uzyskać na wiele sposób. Może to być konsultacja online z wystawieniem recepty online lub wizyta stacjonarna w gabinecie lekarskim.

Czym jest recepta online?

Recepta online to nic innego jak e-recepta wystawiona w ramach telekonsultacji lekarskiej. Słownik nie definiuje tego pojęcia, ponieważ jest to żargon, który powstał podczas trwania pandemii.

Kilka lat temu powstał system w którym lekarz możne wystawić e-receptę, czyli elektroniczny dokument na którym są napisane leki oraz ich dawkowanie. Każda e-recepta zawiera czterocyfrowy kod, który jest liczbą identyfikującą daną receptę. Kod służy do realizacji recepty w aptece w sytuacji w której Pacjent nie dysponuje oryginałem e-recepty.

Recepta online powstała w momencie w którym teleporady stały się bardzo popularne, czyli podczas lockdownu, ponieważ wiele placówek medycznych nie oferowało wizyt stacjonarnych. Zatem recepta online to nic innego jak e-recepta, lecz została ona uzyskana podczas e-konsultacji lekarskiej.

Czy e-konsultacja lekarska jest legalna?

Pewnie, że tak. Podczas konsultacji lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie, zaświadczenie na uczelnie oraz receptę lub skierowanie do szpitala. Aby lekarz mógł świadczyć usługi medyczne, musi mieć aktualne prawo wykonywania zawodu.

Nie ma znaczenia czy lekarz pracuje w gabinecie, badając osobiście Pacjenta, czy też pracuje zdalnie – analizując formularz medyczny, czy rozmawiając podczas video rozmowy.

Gdzie uzyskać receptę na tabletki antykoncepcyjne?

Jak już wiecie, e-konsultacje są legalną formą świadczeń, wiec dla osób ceniących swój czas, usługi wystawienia recepty online są wręcz idealne. Wystarczy kilka minut, aby wypełnić formularz medyczny, dokonać płatności i zazwyczaj już po kilku minutach, Pacjent otrzyma wiadomość SMS z kodem e-recepty na tabletki antykoncepcyjne.

Należy pamiętać, że Pacjentki nie powinny zbyt często korzystać z usług konsultacji online, ponieważ raz w roku, kobieta powinna pójść na stacjonarną wizytę ginekologiczną, celem profilaktyki chorób układu rozrodczego.

Często w formularzu medycznym jest właśnie pytanie o datę wizyty stacjonarnej. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa korzystania z usług e-konsultacji.

Wizyty online są świetnym rozwiązaniem, ponieważ w kilka minut można otrzyma receptę na tabletki, lecz mają też wiele ograniczeń. Nie można dokładnie zbadać Pacjenta, więc lekarze zwracają uwagę na informacje kiedy Pacjentka była na osobistej wizycie.

Z doświadczenia wiemy, że Pacjentki korzystają z recept online, lecz również raz w roku udają się do ginekologa celem przeprowadzenia badań.

Czy tylko ginekolog może wystawić receptę na tabletki antykoncepcyjne?


Absolutnie nie! E-receptę może wystawić każdy lekarz, który ma uprawienia do wystawiania recept. Nie musi to być lekarz ginekolog, może to być lekarz innej specjalizacji lub jej nie posiadać.

Należy pamiętać o tym, że w przepisach prawa jest informacja o klauzuli sumienia. Oznacza to, że każdy lekarz może odmówić wystawienia e-recepty powołując się na klauzulę sumienia. Jest to rzadko praktykowane, lecz właśnie najczęściej w związku z e-receptą na tabletki antykoncepcyjne czy antykoncepcje awaryjną.

Jaki jest kosz wystawienia e-recepty na tabletki antykoncepcyjne?

Koszt jest uzależniony od cennika placówki medycznej. Zazwyczaj podczas wizyty w gabinecie stacjonarnym, cena oscyluje wokół 50 zł, lecz może nawet sięgać 100 zł. W przypadku przychodni online, można e-receptę uzyskać za 29 zł lub 34 zł, a także 49, czy 65 zł. Spotkaliśmy się również z ofertami placówek online w której koszt konsultacji wynosił nawet 150 zł.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.