Medspan

Kto to jest internista?

Niektórzy mogą się zagubić w gąszczu określeń lekarzy różnych specjalizacji. Niektóre nazwy są potoczne, a inne – oficjalne. Kim zatem jest lekarz internista? Kiedy należy się udać do internisty?

Kim jest internista?

Internista jest lekarzem, który uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych. Zatem zajmuje się diagnozowaniem różnych chorób. Diagnozuje oraz leczy choroby wielu układów. Specjalizuje się w leczeniu dorosłych, lecz także może konsultować osoby niepełnoletnie. Najczęściej internista pracuje w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz w szpitalu.

Czasami lekarz rodzinny jest określany przez pacjentów jako internista. Może to być błędne określenie, ponieważ lekarz pierwszego kontaktu może mieć także specjalizacje z medycyny rodzinnej, a także pediatrii.

Kiedy skorzystać z wizyty u internisty?

Internista może diagnozować oraz leczyć choroby dotyczące wielu narządów. Najczęściej jest lekarzem do którego pacjenci udają się w pierwszej kolejności. W sytuacji w której internista nie jest w stanie pomóc pacjentowi, to najczęściej kieruje do odpowiedniego specjalisty np. kardiologa, czy pulmonologa. Internista powinien posiadać szeroki zakres wiedzy na temat wielu chorób, lecz niekiedy może być wymagane wdrożenie bardziej specjalistycznego leczenia.

Koszty wizyty u internisty

Wizyta u internisty w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ jest bezpłatna. Pacjenci najczęściej korzystają z tej opcji, lecz zdarza się, że nie ma odpowiedniego terminu wizyty, więc decydują się na wizytę komercyjną. Koszt wizyty prywatnej będzie uzależniony od wielu czynników i będzie oscylować wokół kilkuset złotych w zależności od placówki oraz miejscowości.

Z konsultacji internistycznej mogą także bardzo często korzystać pacjenci, którzy mają wykupione prywatne ubezpieczenie medyczne.

https://www.mp.pl/pacjent/poradnik-swiadomego-pacjenta/300972,internista-czym-sie-zajmuje-i-jakie-choroby-leczy-internista
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 11.05.2024