Medspan

Migrena – informacje, leczenie

Migrena jest to powtarzający się, zazwyczaj jednostronny oraz pulsujący ból głowy, który może trwać od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu godzin.

Migrena może się charakteryzować różną częstotliwością występowania oraz dolegliwościami, które towarzyszą podczas ataku.

Jak często występuje migrena?

Szacuje się, że migrena może dotykać nawet jedną trzecią społeczeństwa, dodatkowo gwałtowny wzrost zapadalności występuje u dziewcząt po okresie dojrzewania. Warto nadmienić, że w wieku starczym, zapadalność się zmniejsza.

Częściej chorują kobiety niż mężczyźni.

Jakie mogą być przyczyny powstania migreny?

Jest kilka hipotez, które przedstawiają potencjalne przyczyny powstania migreny. Główna hipoteza jest związana z genetyką, a w zasadzie z predyspozycją genetyczną do nadwrażliwych reakcji neuronaczyniowych.

Jakie są rodzaje migreny?

Oczywiście występuje kilka rodzajów migreny.

 • Oczna, czyli klasyczna

Ból występuje w okolicach oczodołów i może dojść do obniżenia ostrości wzroku.

 • Z aurą

Zaburzenia widzenia poprzedzają atak bólu, a dolegliwości bólowe dotyczą oczu oraz głowy.

 • Porażenna

Może dojść do parestezji, dysartrii oraz afazji, a także niedowładów.

 • Stan migrenowy

Jest to stan w którym migrena występuje ponad 72h i towarzyszą jej dodatkowe dolegliwości np. wymioty.

 • Śnieg optyczny

Może dojść do przewlekłego zaburzenia widzenia. Obecnie jest niewiele informacji związanych z tym rodzajem migreny.

Reasumując oprócz typowej – klasycznej migreny, występują jeszcze co najmniej cztery inne rodzaje migreny.

Jakie mogą być objawy migreny?

Oprócz typowego bólu głowy mogą się pojawić nudności oraz wymioty, które są uciążliwe dla pacjentów. Dodatkowo światłowstręt, który powoduje, że osoba preferuje przybywanie w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ światło nasila dolegliwości.

W jaki sposób diagnozuje się migrenę?

Prawdopodobnie istnieje ponad czterysta rodzajów bólu głowy, dlatego Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy opracowała w 2004 roku kryteria diagnostyczne, którymi posługują się lekarze – głównie neurolodzy.

Jak można leczyć migrenę?

Podczas ataku migreny można stosować kilka rodzajów leków:

 • leki działające na nieswoiste ośrodki przeciwbólowe, czyli są to leki powszechnie stosowane w minimalizowaniu dolegliwości bólowych i należą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • przeciwwymiotne i uspokajające, których celem jest minimalizowanie dolegliwości związanych układu pokarmowego oraz mające na celu uspokojenie pacjenta
 • typowe leki przeciwmigrenowe, które często w swoim składzie mają kodeinę

Należny wspomnieć o tym, że jest wiele innych grup leków, których celem jest zapobieganie występowaniu migreny. Jednym z leków, który stosuje się w leczeniu migreny jest np. Zolmiles. 

Czy dieta ma wpływ na migrenę?

Zdania w tej kwestii są bardzo podzielone, ponieważ niektórzy uważają, że powinno się stosować dietę eliminacyjną, a inni twierdzą, że dieta nie ma znaczenia. Bezsprzecznie w literaturze naukowej można znaleźć publikacje, które potwierdzają, że usunięcie niektórych produktów z diety, możne wpłynąć pozytywnie na dolegliwości.

Migrena a ciąża

Kobiety, które są w ciąży muszą skonsultować swój plan leczenia z ginekologiem oraz neurologiem lub lekarzem prowadzącym, ponieważ podczas ciąży nie wolno stosować wielu leków, które są używane w profilaktyce lub podczas leczenia ataku migreny. Część leków ma negatywny wpływ na rozwijający się płód.

Jakie mogą być przyczyny migreny?

Niewątpliwie czynniki, które mają wpływ na wywołanie migreny nie zostały całościowo poznane, ponieważ obserwacje pokazują, że jest to problem bardzo złożony.

Warto pamiętać, że czynniki, które nasilają ataki, nazywają się wyzwalaczami bólów migrenowych i należą do nich:

 • zmiana rytmu snu
 • zmienność pogody
 • stres
 • zmiany hormonalne
 • głodówka/ograniczenie jedzenia
 • alkohol
 • niektóre pokarmy
 • ból karku

Oczywiście czynników jest mnóstwo, dlatego należy obserwować i analizować czynności, które zostały wykonane przed pojawieniem się ataku migreny.  

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 08.08.2022