Medspan

Rak trzustki a czynniki ryzyka

Rak trzustki jest agresywnym rakiem, który cechuje się rozprzestrzenianiem do węzłów chłonnych oraz wątroby, a także zaliczany jest do nowotworów o szybkim wzroście.

Są znane niektóre czynniki ryzyka zachorowania na raka trzustki. Do tych czynników należy zaliczyć palenie papierosów oraz otyłość. Warto wiedzieć, że u osób, które nie palą papierosów, ryzyko wystąpienia nowotworu trzustki jest dwa razy mniejsze niż u palaczy. Zatem należy zaprzestać palenia tytoniu.

Osoby, które są otyłe powinny zmienić styl życia, aby zredukować masę ciała oraz zacząć się zdrowo odżywiać. Z pomocą może przyjść konsultacja u lekarza rodzinnego, a także dietetyka, który dobierze odpowiednią dietę. Warto także zwiększyć aktywność fizyczną.

Ponadto warto także zmniejszyć spożywanie alkoholu oraz tłustych potraw. Istotne znaczenie ma także kontrola w kierunku cukrzycy, a także stanów zapalnych trzustki. Natomiast osoby, które są w grupie ryzyka – powinny systematycznie wykonywać badania obrazowe.

Wśród czynników ryzyka znajduje się także podeszły wiek. Nowotwór trzustki jest najczęściej rozpoznawany u mężczyzn w przedziale wiekowym 65-69 lat, a u kobiet – 75-70 lat.

Ryzyko zachorowania zwiększa się także w sytuacji zakażenia Helicobacter pylori.

M. Piątek, S.Nawrocki, Miejscowo zaawansowany rak trzustki – nowe wyzwania terapeutyczne. Biuletyn PTO NOWOTWORY 2016
https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/88950,rak-trzustki-objawy-nowotwory-zlosliwe-trzustki-diagnoza-rokowania
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 13.02.2024