Medspan

E-recepty i telemedycyna — jak pandemia przyspieszyła adaptację technologii w ochronie zdrowia?

Na rozwój telekonsultacji medycznych miała wpływ przede wszystkim pandemia, która znacznie przyspieszyła ten proces. Obecnie zdalne konsultacje lekarskie nie budzą już zdziwienia, a dynamiczne przemiany, które miały miejsce w ostatnim czasie, z całą pewnością na trwałe odmienią nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną online. Jak od tego czasu rozwinęła się telemedycyna?

E-recepty i telemedycyna — jak pandemia przyspieszyła adaptację technologii w ochronie zdrowia?

Sprawdź jeden z naszych ostatnich wpisów Pokrzywka – leczenie, diagnostyka i przyczyny.

Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna łączy w sobie technologię z tradycyjną opieką zdrowotną, umożliwiając świadczenie usług zdrowotnych na odległość. Dzięki niej lekarze i inni specjaliści zdrowia mogą monitorować, diagnozować i leczyć pacjentów zdalnie, co ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej dla osób w różnych lokalizacjach. Telemedycyna obejmuje różne formy komunikacji, takie jak wideokonferencje, e-mail czy wiadomości na chacie. Jej rosnąca popularność wynika między innymi z potrzeby zminimalizowania kontaktu fizycznego podczas pandemii oraz chęci zwiększenia efektywności i oszczędności w systemie opieki zdrowotnej.

E-recepta online — na czym polega?

E-recepta online to elektroniczna wersja tradycyjnej recepty lekarskiej, która umożliwia przepisywanie leków przez lekarza na odległość. Lekarz wystawiający e-receptę wprowadza dane pacjenta oraz informacje o przepisywanych lekach do systemu, który generuje unikalny kod dla każdej e-recepty. Pacjent otrzymuje kod, na przykład za pośrednictwem wiadomości tekstowej czy e-maila i może go przedstawić w aptece w celu otrzymania leku. E-recepta online przyczynia się do większej wygody zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, a także zmniejsza ryzyko błędów wynikających z nieczytelności ręcznie pisanych recept.

Telemedycyna — przed i po pandemii

Przed pandemią konsultacje online były dostępne, ale nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, będąc uzupełnieniem tradycyjnej opieki zdrowotnej. Większość pacjentów i lekarzy preferowała spotkania twarzą w twarz, a telemedycyna była wykorzystywana głównie w sytuacjach, gdy dostęp do opieki zdrowotnej był utrudniony z powodu odległości czy ograniczeń czasowych. W wyniku pandemii wiele osób zaczęło korzystać z konsultacji online, aby uniknąć ryzyka zakażenia. Zarówno pacjenci, jak i lekarze docenili zalety zdalnych konsultacji, takie jak wygoda, oszczędność czasu i zmniejszenie potrzeby podróży. Po pandemii konsultacje online zyskały na popularności, stając się powszechnie akceptowaną formą opieki zdrowotnej, która prawdopodobnie będzie dalej rozwijać się równolegle z tradycyjnymi wizytami lekarskimi.

Jakie są największe zalety recept wystawionych online?

Największe zalety recept elektronicznych to wygoda, efektywność i bezpieczeństwo. Wygoda polega na tym, że pacjenci nie muszą osobiście odwiedzać lekarza, aby otrzymać receptę, co znacząco oszczędza czas. Efektywność wynika z automatyzacji procesu wystawiania recept, co przyspiesza zarówno diagnozowanie, jak i otrzymywanie leków przez pacjentów. Pacjent może znaleźć swój kod w internetowym koncie pacjenta, wraz z receptami wystawianymi w przeszłości.

Czy mogę otrzymać e-receptę na leki przyjmowane stale?

Tak, e-recepty mogą być wystawiane na leki przyjmowane stale. Jest to opcja szczególnie korzystna dla osób przyjmujących leki na stałe, ponieważ zapewnia bardziej uporządkowane i wygodne zarządzanie. Lekarz może wystawić e-receptę z określoną liczbą powtórzeń, co pozwala na wielokrotne wykupienie leków w aptece bez konieczności każdorazowego kontaktowania się z lekarzem. Ważne jest natomiast regularne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz okresowe konsultacje z lekarzem, aby dostosowywać dawkowanie lub w razie potrzeby modyfikować leczenie.

Telemedycyna – kiedy wuzyta u lekarza online jest dobrym rozwiązaniem?

Skorzystanie z telemedycyny może być dobrym rozwiązaniem w wielu sytuacjach:
  • Dostęp do opieki zdrowotnej w odległych lokalizacjach – telemedycyna umożliwia zdalną konsultację z lekarzem, co może być szczególnie korzystne dla osób mieszkających w obszarach wiejskich lub oddalonych od placówek medycznych.
  • Ograniczenie kontaktu z innymi pacjentami – gdy istnieje ryzyko zakażenia telemedycyna pozwala na otrzymanie porady lekarskiej bez narażania się na kontakt z innymi pacjentami w placówkach medycznych.
  • Choroby przewlekłe i monitorowanie stanu zdrowia – dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie, teleporada może umożliwić regularne monitorowanie stanu zdrowia oraz konsultacje z lekarzem bez konieczności częstych wizyt w placówce medycznej.
  • Konsultacje specjalistyczne – kontakt z lekarzem online umożliwia szybkie uzyskanie opinii specjalisty, który może być niedostępny w lokalnej placówce medycznej.
  • Oszczędność czasu i kosztów – konsultacja z lekarzem online może pomóc zaoszczędzić czas oraz koszty związane z dojazdem do placówek medycznych.
  • Nagłe problemy zdrowotne – telemedycyna może być odpowiednia dla osób z niepilnymi, ale uciążliwymi problemami zdrowotnymi, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, powodując jednocześnie dyskomfort lub obawę pacjenta.
Warto jednak pamiętać, że kontakt z lekarzem online nie zastąpi całkowicie tradycyjnej opieki zdrowotnej. Może nie być to odpowiednia opcja w przypadku pilnych stanów czy sytuacji wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem, takich jak badania fizykalne, zabiegi chirurgiczne czy diagnostyka obrazowa.

Jak wygląda rozmowa z lekarzem online?

Wizyta online u lekarza rozpoczyna się zwykle od umówienia spotkania przez internet, na przykład poprzez platformę telemedyczną lub stronę internetową przychodni. W wyznaczonym czasie pacjent łączy się z lekarzem za pomocą komunikatora wideo, telefonu lub czatu tekstowego. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, zadając pytania dotyczące objawów, historii medycznej i obecnych leków. W razie potrzeby lekarz może poprosić pacjenta o przeprowadzenie prostych badań, takich jak sprawdzenie temperatury czy tętna. Na podstawie zebranych informacji stawiana jest diagnoza lub zlecenie dalszych badań. Jeśli to konieczne, lekarz wystawi e-receptę na leki, którą pacjent otrzyma za pośrednictwem wiadomości tekstowej, e-maila lub platformy telemedycznej. Wizyta online kończy się zazwyczaj ustaleniem planu leczenia i ewentualnym umówieniem kolejnej konsultacji.

Kiedy lekarz może odmówić wystawienia recepty elektronicznej?

Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty w sytuacjach, gdy uznaje, że nie jest to bezpieczne dla pacjenta. Przyczyną odmowy może być brak wystarczających informacji lub niejasności diagnostyczne, które wymagają dodatkowych badań lub tradycyjnych konsultacji lekarskich. W przypadku leków, takich jak silne środki przeciwbólowe czy leki psychotropowe, lekarz może również wymagać bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Ma to na celu ocenę ryzyka nadużywania leków lub innych zagrożeń związanych z ich stosowaniem. Lekarz może też odmówić wystawienia e-recepty, jeśli prawo medyczne ogranicza wystawianie recepty na określone leki.

Czy zwolnienie lekarskie otrzymane przez konsultację online jest legalne?

Tak, zwolnienie lekarskie otrzymane przez konsultację online jest legalne. E-zwolnienie jest dokumentem elektronicznym, który zawiera informacje o przyczynie oraz okresie niezdolności do pracy. Lekarz wystawia e-zwolnienie w elektronicznym systemie ZUS, a przez co automatycznie jest wysyłane do pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych schorzeń lub wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, zwolnienie nie może zostać wystawione podczas konsultacji zdalnej. Wówczas lekarz może poprosić Pacjenta o stawienie się osobiście.

Czy recepta elektroniczna jest legalna?

Tak, recepta wystawiona przez internet jest legalna. Polskie prawo zostało dostosowane w taki sposób, aby umożliwić lekarzom wystawianie e-recept podczas konsultacji zdalnych. E-recepta to recepta wystawiona w formie elektronicznej, która zawiera informacje o lekach przepisanych przez lekarza. Po przeprowadzeniu konsultacji online, lekarz może wystawić e-receptę i przesłać ją do systemu. Wówczas Pacjent otrzymuje numer e-recepty, który może przedstawić w aptece, aby otrzymać leki. Może też on znaleźć wcześniej wystawione recepty poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Jak działa L4 (e-ZLA) online?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest następująco:
  1. Pacjent konsultuje się ze swoim lekarzem za pomocą platformy telemedycznej lub osobiście, aby omówić swoje problemy zdrowotne i potrzebę zwolnienia lekarskiego.
  2. Jeśli lekarz uzna, że zwolnienie jest uzasadnione, wystawi pacjentowi e-ZLA, wprowadzając niezbędne informacje do systemu, takie jak dane pacjenta, przyczyna zwolnienia i okres niezdolności do pracy.
  3. Po wystawieniu e-ZLA, informacje są automatycznie przesyłane do odpowiednich instytucji, takich jak zakład ubezpieczeń społecznych oraz pracodawca pacjenta, eliminując konieczność dostarczania papierowej wersji zwolnienia lekarskiego.
  4. Pacjent otrzymuje potwierdzenie e-ZLA, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na platformie telemedycznej, które może być użyte jako dowód niezdolności do pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba.
E-ZLA przyczynia się do uproszczenia procesu zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, umożliwiając szybkie i wygodne przekazywanie informacji o niezdolności do pracy.

Kiedy telemedycyna nie zastąpi wizyty w gabinecie lekarskim?

Wizyta online nie zastąpi wizyty w gabinecie, gdy pacjent wymaga bezpośredniego kontaktu z lekarzem, osobistego badania lub specjalistycznych procedur medycznych. Należy pamiętać, że w przypadku nagłych wypadków, konieczna jest natychmiastowa opieka medyczna. Podobnie w sytuacjach, gdy pacjent potrzebuje szczegółowego badania fizykalnego, takiego jak badanie specjalistyczne, czy też gdy wymagane są dodatkowe testy diagnostyczne.

Czy telemedycyna wpłynęła pozytywnie na dostęp do usług medycznych?

Tak, telemedycyna wpłynęła pozytywnie na dostęp do usług medycznych, ponieważ oferuje szereg korzyści dla pacjentów i lekarzy. Przede wszystkim umożliwia łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej dla osób zamieszkujących wiejskie obszary lub są niezmotoryzowane. Telemedycyna pozwala również na szybkie konsultacje z lekarzami i specjalistami, nawet jeśli nie są oni dostępni lokalnie. Zdalne konsultacje medyczne znacząco oszczędzają czas i koszty związane z dojazdem do placówek medycznych, co jest korzystne dla pacjentów. W czasie pandemii telemedycyna pomogła również zmniejszyć ryzyko zakażenia, umożliwiając lekarzom świadczenie opieki zdrowotnej bez konieczności kontaktu z pacjentem. Pacjenci natomiast mogli łatwo i szybko otrzymać przedłużenie recepty na przyjmowane leki.

O czym warto pamiętać jako pacjent?

Jako pacjent, warto pamiętać o kilku ważnych aspektach podczas korzystania z usług medycznych. Przede wszystkim warto być aktywnym uczestnikiem własnego procesu leczenia – zadawaj pytania, wyrażaj swoje obawy i upewnij się, że rozumiesz zalecenia lekarza. Kolejna istotna kwestia to komunikacja z lekarzem i współpraca z nim w celu opracowania planu leczenia, który spełnia Twoje potrzeby. W przypadku korzystania z telemedycyny, sprawdź wiarygodność platformy oraz kwalifikacje lekarza, z którym się łączysz. Pamiętaj, aby zachować ostrożność w kwestii ochrony swoich danych osobowych i medycznych. E-koncsultacje lekarskie można zrealizować na platformie Medpsan.pl. U nas możesz liczyć zarówno na wystawienie recepty elektronicznej, jak i rzetelną konsultację z lekarzem.

Konsultacje online i e-recepty – podsumowanie

Telemedycyna przyniosła wiele korzyści dla pacjentów i lekarzy, zwiększając dostęp do usług medycznych oraz ułatwiając proces leczenia. Choć nie może ona w pełni zastąpić wizyty w gabinecie lekarskim, stanowi cenną alternatywę w niejednej nagłej sytuacji.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 15.05.2023