Medspan

Co to jest aura migrenowa?

Aura migrenowa są to zaburzenia neurologiczne, które zwiastują wystąpienie migreny. Czasami może się zdarzyć, że aura występuje również w trakcie trwania ataku dolegliwości bólowych głowy w przebiegu migreny.

Spis treści

Objawy aury migrenowej

Objawy związane z aurą migrenową najczęściej dotyczą wzroku. W trakcie ataku mogą pojawić się mroczki, refleksy oraz błyski przed oczami. Ponadto mogą być również dostrzegalne tzw. widma fortyfikacji, czyli iluzje o różnych kształtach. Dodatkowo mogą wystąpić inne objawy jak np.:

  • zaburzenia równowagi,
  • nudności,
  • wymioty,
  • zaburzenia mowy,
  • szumy uszne,
  • omdlenia.

Warto nadmienić, że chorzy mogą się skarżyć na światłowstręt oraz nadwrażliwość na dotyk oraz dźwięk. Może także dojść do tymczasowego wystąpienia mrowienia w kończynach, a także niedowładu.

Najczęściej objawy z aurą migrenową trwają od 5 do 60 minut. Należy wspomnieć także o aurze przewlekłej, która może nawet utrzymywać się do kilku miesięcy, co znacząco utrudnia funkcjonowanie pacjentów.

Aura migrenowa bez bólu głowy

Warto nadmienić, że aura może również wystąpić bez dolegliwości bólowych głowy. Jest to zdecydowanie rzadsza przypadłość, niż aura migrenowa, która zwiastuje ból głowy. Często nazywana jest cichą migreną i szacuje się, że występuje u ok. 20% pacjentów.

Przyczyny aury migrenowej

Przyczyny związane z wystąpieniem aury migrenowej, nie zostały jednoznacznie określone. Jest to zaburzenie o charakterze neurologicznym, a jej występowanie może być związane z dysfunkcją w obrębie mózgu.

Leczenie aury z migreną

W leczeniu aury z migreną stosuje się leki doraźne oraz profilaktyczne. Leczenie doraźne polega na zastosowaniu leków w trakcie trwania aury. Często są to leki przeciwbólowe oraz z grupy NLPZ, jak również paracetamol. Ponadto można także zastosować leki, które mają na celu niwelowanie dodatkowych objawów np. nudności lub wymiotów.

Natomiast leczenie profilaktyczne polega na stosowaniu leków, które mają na celu zmniejszenie częstotliwości występowania migreny. W leczeniu migreny z aurą stosuje się leki m.in. przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, a także kardiologiczne.

Odpowiednie leczenie wdroży lekarz neurolog.

Ponadto warto nadmienić, że pacjent może również spróbować niefarmakologicznych sposobów leczenia. Najważniejszy jest odpowiedni odpoczynek, a także dieta oraz nawodnienie organizmu. Można stosować napary ziołowe np. z dziurawca, waleriany lub rumiany. Należy pamiętać o tym, aby skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem ziół, ponieważ mogą one wchodzi w interakcje z lekami. Ponadto można także stosować okłady na skronie oraz techniki relaksacyjne.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 24.02.2023