Medspan

Dlaczego starsze osoby wolniej się poruszają?

Osoby, które są w podeszłym wieku, wolniej się poruszają. Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy mają wiele teorii, lecz niedawno w The Journal of Neuroscience zostały opublikowane badania z których wynika, że osoby starsze wolnej wykonują ruchy, ponieważ kosztuje ich to więcej energii niż młode osoby.

Dotychczas uważano, że spowolnienie ruchowe w podeszłym wieku jest głównie związane ze słabszym metabolizmem, utratą mięśni oraz zmniejszoną ilością aktywności fizycznej. Nowe badania pokazują, że jest jeszcze inny czynnik, który powoduje spowolnienie ruchowe u osób starszych.

W badaniu wzięło udział 84 zdrowych ochotników w dwóch grupach wiekowych: 18 -35 lat oraz w grupie 66-87 lat. Badanie polegało na tym, że uczestnicy musieli sięgnąć po cel, trzymając w prawej ręce ramie robota. Jego działanie było podobne do działania myszy komputerowej. Naukowcy zauważyli, że starsze osoby modyfikowały swój ruch, aby zaoszczędzić ograniczoną energię, która została włożona w wykonanie ruchu. Dr Alaa A.Ahmed wyjaśniła, że z wiekiem, przekształcenie energii w siłę mięśni może być mniej wydajne.

W trakcie badania, naukowcy także chcieli sprawdzić, czy starzenie się wpływa na ośrodek nagrody, który jest umiejscowiony w mózgu. Z wiekiem ilość wytarzanej dopaminy spada.

Uczestnicy ponownie przy wykorzystaniu ręki robota, która służyła jako kursor, musieli dotrzeć do wyznaczonego celu na ekranie. Jeżeli uczestnik osiągnął, cel to usłyszał dźwięk. Naukowcy zauważyli, że zarówno młode osoby, jak również starsze osoby, szybciej docierają do celu, jeżeli wiedzą, że usłyszą dźwięk. Ciekawe jest to, że młode osoby szybciej poruszały rękami, aby dotrzeć do celu, lecz osoby starsze poprawiły czas reakcji.

Opublikowane badania także pomogą badaczom, którzy zajmują się chorobą Parkinsona oraz stwardnieniem rozsianym.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-do-people-move-slower-as-they-get-older-study#More-studies-on-the-aging-brain-and-movement-needed
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 02.07.2024