Medspan

Do jakiego specjalisty nie jest wymagane skierowanie?

W ramach świadczeń zdrowotnych finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia należy posiadać skierowanie do wielu lekarzy – specjalistów. Skierowania nie obowiązują w ramach wizyt komercyjnej. Do jakich specjalistów nie jest wymagane skierowanie?

Wizyta u specjalisty bez skierowania

Do lekarza specjalisty może skierować lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli lekarz rodzinny. Warto wiedzieć, że do niektórych lekarzy można udać się na konsultacje w ramach NFZ bez wymaganego skierowania. Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa, onkologa, dermatologa, stomatologa oraz psychiatry. Ponadto bez skierowania można także udać się na konsultacje psychologiczną mimo iż psycholog nie jest lekarzem.

Warto wiedzieć, że czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ może być długi i wynosić nawet kilkanaście miesięcy. Należy pamiętać o tym, że można skontaktować się z kilkoma różnymi poradniami (nawet w innym województwie) i porównać terminy związane z oczekiwaniem na wizytę. Terminy mogą się znacząco różnić w poszczególnych miejscowościach.

Osoby, które nie są w stanie czekać na wyznaczoną wizytę w ramach NFZ, mogą skorzystać z wizyty komercyjnej, jeżeli ich sytuacja ekonomiczna pozwala na takie rozwiązanie. Zazwyczaj termin wizyty u specjalisty w ramach prywatnej wizyty jest znacznie krótszy niż w ramach NFZ.

Warto wiedzieć także, że jeżeli placówka świadczy wyłącznie wizyty prywatne, to nawet jeżeli lekarz przekaże skierowanie na badania, czy do innego specjalisty – to skierowanie będzie pełnopłatne, czyli trzeba będzie zapłacić za wykonanie badań lub zapłacić za wizytę u innego specjalisty. Nie dotyczy to pakietów medycznych. Tylko placówki medyczne, które świadczą wizyty w ramach NFZ mogą wystawić skierowanie do innego specjalisty w ramach NFZ, a także skierowanie na badania, których koszt zostanie pokryty przez NFZ.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 11.03.2024