Medspan

E-recepty – zmiany w ich realizacji

Od 1 listopada nastąpi zmiana realizacji e-recept w aptece. Największą zmianą będzie ograniczenie ilości zakupu leków, co może wzbudzić niechęć u pacjentów, którzy przewlekle stosują leki.

Leki będzie można kupić maksymalnie na 120 dni kuracji – bez względu na czas realizacji e-recepty. Kolejne opakowania, pacjent będzie mógł kupić dopiero po upłynięciu 3/4 czasu, czyli po 90 dniach od poprzednio zakupionych leków.

W listopadzie będzie także obowiązywała nowa lista leków z refundacją, więc dla niektórych pacjentów będzie to zmiana niekorzystna, ponieważ może się okazać, że ich leki już nie będą refundowane.

Ważną zmianą jest także zapis ,,NZ” na recepcie, czyli ,,nie zamieniać”. Zapis ten powodował, że farmaceuta w aptece nie mógł wydać np. tańszego zamiennika. Musiał sprzedać konkretnie ten lek, który był wpisany na recepcie. Oznaczenie ,,NZ” nadal będzie mogło być na e-receptach, lecz farmaceuta będzie mógł zaproponować zamiennik.

Jest to niewątpliwie dobra zmiana dla pacjentów, ponieważ będą mieli swobodę w wyborze leku.

Warto przypomnieć, że standardowa e-recepta jest ważna 30 dni. Recepta na antybiotyki – 7 dni. Lekarz może przepisać e-receptę na 365 dni, lecz pierwsze opakowanie z recepty należy wykupić zgodnie z powyższą zasadą: 30 dni – recepta standardowa, 7 dni – antybiotyk.

Nadal w Polsce obowiązują recepty w wersji papierowej oraz w elektronicznej, czyli tzw. e-recepty.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 31.10.2023