Medspan

E-recepta roczna – kto może wystawić?

E-recepta jest bardzo przydatnym oraz popularnym dokumentem elektronicznym w ochronie zdrowia. Wprowadzenie elektronicznej recepty, bardzo mocno ułatwiło korzystanie z porad medycznych, a także umożliwiło świadczenie zdalnych konsultacji lekarskich.

Spis treści

E-recepta roczna – co warto wiedzieć?

E-recepta roczna, to recepta, której data ważności wynosi 365 dni. Na recepcie może znajdować się jedno opakowanie leku lub większa ilość – nawet na cały rok kuracji.

Warto wiedzieć, że recepta jest ważna przez rok, lecz jedno opakowanie każdego leku należy wykupić w przeciągu trzydziestu dni od wystawienia recepty. Tylko w takiej sytuacji, ważność recepty na pozostałe leki będzie wynosiła rok czasu.

Należy pamiętać o tym, że posiadając roczną receptę, farmaceuta nie może w aptece sprzedać wszystkich opakowań, jeżeli kuracja jest roczna. Farmaceuta może wydać maksymalną ilość leków, które wystarczą na pół roku.

Kolejną niedogodnością jest to, że receptę roczną, podobnie jak wszystkie inne e-recepty – należy zrealizować w jednej aptece. Nie ma możliwości zakupu poszczególnych leków w różnych aptekach. Jest to jeden z największych minusów funkcjonowania elektronicznych recept. Na prośbę pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia – Ministerstwo Zdrowia pracuje na wdrożeniem możliwości częściowej realizacji recepty, czyli ma być wprowadzona funkcja, która umożliwi zakup leków w różnych aptekach.

Kto może wystawić receptę roczną?

Receptę roczną może wystawić każdy lekarz, który ma uprawnienia do wystawiania recept. Zazwyczaj takie recepty są wystawiane na leki stosowane przewlekle. Natomiast lekarz ma możliwość odmówienia wystawienia takiej recepty. W ramach e-porady lekarskiej, nie praktykuje się wystawiania e-recept z dłuższym terminem ważności. Takie dokumenty powinny być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie i/lub lekarza rodzinnego, który ma wgląd do historii uzyskanych recept.

Czy recepta roczna jest refundowana?

O refundacji leku, decydują wskazania refundacyjne. Nie ma znaczenia, czy lek jest wystawiony na recepcie ze standardowym terminem ważności (30 dni), czy na recepcie rocznej.

Każdy lek ma wskazania refundacyjne, które są określane przez NFZ. Spełnienie kryteriów, kwalifikuje do otrzymania e-recepty refundowanej. Należy pamiętać o tym, że lekarz może odmówić wystawienia takiej recepty, zwłaszcza jeżeli jest to przychodnia online lub wizyta incydentalna (lekarz nie prowadzi leczenia).

Recepty roczne do likwidacji

Lekarze postulują, aby Ministerstwo Zdrowia zlikwidowało możliwość wystawiania recept rocznych. Twierdzą, że takie recepty są niebezpieczne dla pacjentów, którzy mogą gromadzić leki. Z tego też powodują, niektórzy lekarze nie wyrażają zgody na wystawienie recept dłuższych niż miesiąc.

Tylko lekarz rodzinny ma możliwość automatycznego sprawdzenia historii recept danego pacjenta, więc pozostała grupa lekarzy, może podejmować decyzję polegając tylko na dokumentacji medycznej, którą posiadają w systemie medycznym. Nie mają możliwości wglądu historii leczenia pacjenta, która jest w innej placówce medycznej.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 22.04.2023