Medspan

Elektroniczna recepta – co należy wiedzieć?

Elektroniczna recepta to tzw. system e-recept, który został wprowadzony w Polsce w 2019 roku, dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia. Recepty w wersji elektronicznej są częścią programu mającego na celu digitalizację ochrony zdrowia, a także poprawę komfortu pracy lekarza oraz pacjentów.

E-recepty elektroniczne znacząco ułatwiają prace lekarzom, mimo iż początkowo, wielu medyków było sceptycznie nastawionych do systemu e-recept. Lekarze obawiali się problemów technicznych związanych z wystawianiem recept oraz mieli obawy związane z nową technologią.

Finalnie okazało się, że elektroniczna recepta bardzo mocno uprościła pracę medykom, ponieważ wystawienie e-recepty to zaledwie kilka kliknięć myszką.

Oczywiście są nadal lekarze, którzy nie chcą korzystać z systemu e-recept, więc nadal wystawiają papierowe recepty, które można zrealizować w każdej aptece.

Elektroniczna recepta to również zalety dla pacjentów

Elektroniczna recepta to także ogromne ułatwienie dla pacjentów. E-recepty nie można zgubić, ponieważ jest umieszczona w systemie. Każda recepta posiada czterocyfrowy kod oraz kod kreskowy. Wystarczy znać czterocyfrowy kod oraz numer PESEL, aby zrealizować receptę. Ponadto wszystkie erecepty są umieszczone w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), więc osoby, które mają aktywne konto – mogą sprawdzić historię recept.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia bardzo mocno rozwija mobilną aplikacje IKP oraz system IKP, więc pojawiają się ciekawe udogodnienia np. przypomnienie o tym, że recepta niedługo straci ważność. Należy pamiętać o tym, że standardowo recepta jest ważna 30 dni, a na antybiotyki tylko 7 dni. Aplikacja mobilna ma na celu uniknięcie sytuacji w której pacjent nie zdąży zakupić leków, ponieważ recepta elektroniczna straciła ważność. 

E-recepta to także ułatwienie dla farmaceutów, którzy borykali się z nieczytelnymi drukami. Obecnie nie ma możliwość, aby e-recepta nie była czytelna, ponieważ wszystkie informacje są w systemie elektronicznym. Farmaceuta widzi dokładnie jakie są leki na recepcie oraz dawkowanie, więc bez problemu może zrealizować e-receptę. W przeszłości były problemy, że pacjent musiał ponownie pójść do lekarza celem poprawy druku recepty ze względu na nieczytelne pismo.

E-recepta zmniejszyła również ilość błędów popełnianych w aptekach. Zdarzały się sytuacje w których farmaceuta źle odczytał nazwę leku i sprzedał inny lek. Ten problem został praktycznie wyeliminowany.

Mimo wielu wątpliwości, system e-recept jest bardzo mało awaryjny. Pojawiają się sporadyczne awarie, które trwają kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Zarówno pacjenci, jak również lekarze są zadowoleni z rozwiązania elektronicznych recept.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 31.08.2022