Medspan

Gastroskopia – na czym polega badanie?

Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, które polega na m.in. wprowadzeniu endoskopu do żołądka. Jak przebiega badanie? Jak należy się przygotować do gastroskopii?

Spis treści

Czym jest gastroskopia?

Gastroskopia jest badaniem endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego. W badaniu widoczny jest przełyk, żołądek, opuszka oraz część zstępująca dwunastnicy. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod diagnostycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Warto wiedzieć, że podczas badania, lekarz może pobrać wycinki błony śluzowej do badania, celem oceny występujących zmian. Ponadto można także sprawdzić, czy pacjent jest nosicielem bakterii Helicobater Pylorii, która może powodować występowanie wrzodów żołądka oraz dwunastnicy.

Lekarz podczas procedury może także zatamować krwawienie lub usunąć polipy.

Przebieg gastroskopii

Gastroskopia jest nieprzyjemnym badaniem, ponieważ lekarz przez przełyk musi wprowadzić endoskop do żołądka. Jest to długi ,,przewód”, który ma m.in. umieszczoną kamerę. Lekarz podczas badania widzi obraz z kamery na monitorze. 

Badanie może być wykonane w miejscowym znieczuleniu, które polega na zastosowaniu znieczulenia w obrębie gardła (zastosowanie lidokainy w areozolu) lub w znieczuleniu ogólnym, czyli pacjent śpi podczas wykonywania procedury.

Gastroskopie wykonuje się zazwyczaj w pozycji na lewym boku. Pacjent jest poproszony o założenie specjalnego ustnika, przez który lekarz wprowadza endoskop. Moment wprowadzenia sprzętu może być nieprzyjemny oraz może wywołać odruch wymiotny. Warto głęboko oraz spokojnie oddychać, a także wykonywać polecenia personelu medycznego.

Należy pamiętać, że gastroskop jest odpowiednio dezynfekowany po każdym użyciu, a czas trwania badania wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut.

Wskazania do gastroskopii

Lekarz decyduje o wskazaniu do wykonania gastroskopii, lecz badanie można także wykonać prywatnie bez skierowania.

Wskazaniem jest występowanie objawów, które mogą wskazywać na chorobę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie może być także wykonane profilaktycznie, jeżeli istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego.

Objawy, które mogą być wskazaniem do wykonania badania:

  • przewlekła zgaga,
  • refluks żołądkowo – jelitowy,
  • nudności,
  • wymioty,
  • bóle w nadbrzuszu,
  • odbijanie,
  • brak apetytu,
  • trudności z połykaniem.

Ponadto wskazaniem jest również podejrzenie krwawienia z górnego odcinka układu pokarmowego (m.in. występowanie fusowatych wymiotów, smolistych stolców, niedokrwistość), a także leczenie żylaków przełyku. Gastroskopia jest także pomocna w sytuacji w której wymagane jest usunięcie ciała obcego.

Przeciwwskazania do gastroskopii

Przeciwwskazaniem do wykonania gastroskopii są choroby, które mogą sprawić, że ryzyko przeprowadzenia badania jest większe niż korzyści z jego wykonania (np. zawał serca). Gastroskopii nie wykonuje się także w sytuacji perforacji przewodu pokarmowego.

Jak się przygotować do badania?

Instrukcje przygotowania do badania powinna przekazać placówka w której ma być wykonane badanie. Jeżeli jest to badanie w znieczuleniu miejscowym, to należy się powstrzymać od jedzenia przez sześć godzin, a od picia – przez cztery godziny. Zastosowanie leków, które są stosowane przewlekle, powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

Kilka godzin przed badaniem nie powinno się żuć gumy oraz palić papierosów, a protezy zębowe należy usunąć.

Jeżeli ma być zastosowane znieczulenie ogólne, to lekarz może zalecić wykonanie m.in. dodatkowych badań laboratoryjnych oraz EKG. 

Gastroskopia – powikłania

Podczas wykonania gastroskopii może dojść do wystąpienia powikłań, które są bardzo rzadko spotykane. Krwawienie jest najczęstszym powikłaniem, które może częściej występować u osób stosujących leki zmniejszające krzepliwość krwi.

Kolejnym powikłaniem może być przedziurawienie przełyku lub gardła.

Do wystąpienia powikłań może dojść w trakcie wykonywania procedury lub po zakończonej procedurze. 

Procedura po wykonaniu badania

Lekarz zazwyczaj przekażę odpowiednie informacje. Jeżeli zabieg był w znieczuleniu miejscowym, to spożywać posiłki można dopiero po dwóch godzinach od ustąpienia znieczulenia. Jeżeli było to znieczulenie ogólne, to nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych.

https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi/51054,gastroskopia
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 07.06.2023