Medspan

Hemoroidy – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Hemoroidy to inaczej żylaki odbytu. Są to powiększające się guzki krwawnicze, które mogą powodować różne dolegliwości. Zmiany są umiejscowione w okolicy odbytu. Jak przebieg leczenie hemoroidów i jakie są przyczyny ich powstania?

Spis treści

Czym są hemoroidy?

Guzki krwawnicze są fizjologicznymi strukturami odbytu wewnątrz oraz na zewnątrz. Są to naczynia żylne, które są wypełnione krwią. Ich funkcja polega na uszczelnieniu odbytu powodując możliwość kontroli oddawania stolca oraz gazów.

W sytuacji której dochodzi do ich nadmiernego wypełnienia, prawidłowe guzki powiększają się i powodują różnego rodzaju objawy. Tak powiększone guzki nazywają się hemoroidami.

Hemoroidy zewnętrzne są widoczne jako sine guzki, które są umiejscowione w okolicach odbytu. Natomiast wewnętrzne są wyczuwalnego podczas badania.

Hemoroidy najczęściej występują między 45 a 65 rokiem życia. Warto pamiętać, że hemoroidy mogą być pomylone ze szczeliną odbytu, przetoką, zapaleniem zwieraczy odbytu oraz z ropniem odbytowo-odbytniczym.

Występują cztery stopnie choroby hemoroidalnej.

Przyczyny powstania hemoroidów

Przyczyna powstania hemoroidów nie są znane. Szacuje się, że na ich powstanie ma wpływ kilka czynników, które są związane ze stylem życia, dietą, aktywnością fizyczną, ciążą, a także wykonywanym zawodem.

Ponadto uważa się, że hemoroidy powstają w sytuacji zwiększonego ciśnienia lub zastoju w odbytniczych splotach żylnych. Zmiana ciśnienia może być wywołana m.in. zaparciami, ciążą, biegunką, siedzącym trybem życia, a także biegami długodystansowymi. Ponadto dolegliwości występują w przebiegu marskości wątroby, obecnością guzów w miednicy małej, a także w sytuacji braku zastawek żylnych w żyłach trzewnych.

Hemoroidy – objawy

Głównym objawem jest krwawienie z odbytu. Jest to krwawienie świeżą krwią, które towarzyszy podczas wypróżniania. Szczególnie u osób u których występują zaparcia. Jeżeli krew jest smolista, ciemna lub są obecne skrzepy, to dolegliwości najczęściej są związane z innymi chorobami.

Dodatkowe objawy związane z hemoroidami, które mogą występować to m.in.:

  • wyciek śluzu,
  • świąd i pieczenie w okolicy odbytu,
  • uczucie niepełnego wypróżnienia,
  • dyskomfort oraz ból w okolicy odbytu,
  • hemoroidy wewnętrzne mogą wypadać na zewnątrz podczas parcia.

Diagnostyka hemoroidów

Rozpoznanie hemoroidów jest możliwe podczas zebrania wywiadu medycznego oraz po przeprowadzeniu badania proktologicznego. Lekarz obejrzy okolice odbytu, a także dokona badania palcem przez odbyt. Hemoroidy zewnątrz są widoczne, lecz wewnętrzne można wyczuć podczas badania przez odbyt. W trakcie badania, lekarz – proktolog może także użyć wziernika.

Niekiedy lekarz może zlecić wykonanie kolonoskopii celem oceny jelita grubego.

Leczenie hemoroidów

Leczenie hemoroidów jest uzależnione od prezentowanych dolegliwości, wieku pacjenta oraz stopnia zaawansowania hemoroidów. W leczeniu zachowawczym stosuje się dietę, która ma zmniejszyć zaparcia, leki zwiększające napięcie ścian naczyń i zmniejszających ich przepuszczalność oraz maści i czopki, które mają za zadanie zniwelowanie stanu zapalnego oraz działają ochronnie.

Jeżeli leczenie zachowawcze nie poprawia komfortu życia, to lekarz może zalecić przeprowadzenia zabiegu zakładania gumowych opasek na hemoroidy, skleroterapię lub koagulacje.

W niektórych sytuacjach wymagane jest przeprowadzenia zabiegu operacyjnego polegającego na usunięciu guzów krwawniczych.

Profilaktyka związana z chorobą hemoroidalną

Celem zmniejszenie ryzyka wystąpienia hemoroidów, można zostawać działania profilaktyczne. W sytuacji występowania zaparć, należy zastosować odpowiednią dietę, aby zmniejszyć częstotliwość zaparć. Należy także dbać o higienę intymną.

Należy także zwiększyć aktywność fizyczną ora unikać czynności, które mają na celu zwiększenie ciśnienia panującego w jamie brzusznej, czyli np. dźwigania. Osoby, które mają siedzący tryb życia, powinny zwiększyć aktywność poprzez przerwy na wykonywanie ćwiczeń.

https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/jelitogrube/68332,hemoroidy
G.Krasowski, M.Kruk, Hemoroidy, PZWL
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 19.08.2023