Medspan

Jak się przygotować do teleporady? Konsultacja z lekarzem online

Teleporady zostały spopularyzowane w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy lekarzem a pacjentem. Na szerszą skalę realizowane są dopiero od niedawna, dlatego dla niektórych z nas wizyta online może być nowym doświadczeniem. Jeśli korzystasz z tego typu usługi pierwszy raz, warto odpowiednio się przygotować, aby wizyta przebiegła bezproblemowo zarówno dla Ciebie, jak i lekarza. Jeśli masz już zarezerwowany termin konsultacji, poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne wskazówki!

Jak się przygotować do teleporady? Konsultacja z lekarzem online

Sprawdź nasz wcześniejszy wpis „Kaszel — przyczyny, leczenie, domowe sposoby

Co to jest teleporada lekarska?

Teleporada lekarska to nowoczesna forma konsultacji zdrowotnej, która odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Może być to zarówno rozmowa telefoniczna, wideokonferencja, jak i rozmowa na czacie w dedykowanej aplikacji. Konsultacja online umożliwia przede wszystkim kontakt z lekarzem na odległość, bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie. Podczas niej możesz omówić niepokojące objawy, rozwiać swoje wątpliwości względem stanu zdrowia, otrzymać elektroniczną receptę lub w razie potrzeby zwolnienie chorobowe. Na podstawie zgłaszanych przez Ciebie dolegliwości lekarz może też dokonać wstępnej oceny stanu zdrowia lub zlecić dalsze badania diagnostyczne. Wszystko to odbywa się nie tylko w wygodny, ale i bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu.

Teleporada, a wizyta w przychodni — przygotowanie

Przygotowanie do teleporady różni się od przygotowania do wizyty w przychodni głównie pod względem technicznym i organizacyjnym. W przypadku teleporady warto pamiętać, aby przygotować telefon lub komputer, w zależności od wybranego sposobu komunikacji. W przypadku obu tych wizyt duży nacisk kładzie się na punktualność. Warto pamiętać, że duże spóźnienie może wpłynąć negatywnie na cały grafik lekarza, przez co inni pacjenci będą dłużej oczekiwać na wizytę. Choć w placówkach ochrony zdrowia w większości przypadków preferuje się dokumentację medyczną w formie papierowej, można wcześniej ustalić tę kwestię z lekarzem lub w rejestracji. Dokumentacja jest szczególnie istotna, jeśli to Twoja pierwsza wizyta w danej przychodni, ponieważ może znacząco pomóc w procesie diagnozy nowych chorób.

Jak przygotować się do teleporady?

Aby odpowiednio przygotować się do teleporady, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:
 1. Upewnij się, że urządzenia do komunikacji, takie jak smartfon, tablet czy komputer są naładowane lub mają płynny dostęp do internetu.
 2. Jeśli to wideokonferencja, sprawdź działanie mikrofonu i kamery przed rozmową, aby uniknąć problemów technicznych podczas konsultacji.
 3. Zainstaluj i przetestuj oprogramowanie, aplikację czy platformę, na której odbędzie się teleporada, a także zapoznaj się z funkcjami oferowanymi przez te narzędzia.
 4. Zarezerwuj spokojne miejsce do przeprowadzenia rozmowy, gdzie będziesz mógł swobodnie i bez zakłóceń rozmawiać z lekarzem. Warto wybrać osobne pomieszczenie, ponieważ tego typu wizyty mają charakter prywatny.
 5. Przygotuj listę pytań i wypisz wszystkie przyjmowane leki w jednym miejscu, aby przedstawić je podczas rozmowy. Jeśli występują jakieś objawy, które szczególnie Cię niepokoją, warto ustalić, w jakich okolicznościach występują i zrobić notatki. Może to pomóc w ustaleniu przyczyny i podjęciu leczenia.
 6. Zbierz wcześniejsze wyniki badań, jeśli są istotne dla konsultacji, aby móc omówić je z lekarzem.
 7. Zaplanuj czas na teleporadę, aby rozmowa przebiegła spokojnie i bz pośpiechu. Warto też zmierzyć poziom ciśnienia tętniczego oraz temperaturę w przypadku gorączki.
 8. Przygotuj notes i długopis, który pomoże zapisać zalecenia lekarza.

Dlaczego ostatnie wyniki badań są takie ważne podczas wizyty?

Ostatnie wyniki badań są ważne podczas wizyty lekarskiej, ponieważ dostarczają istotnych informacji na temat aktualnego stanu zdrowia Pacjenta. Jest to szczególnie istotne, jeśli cierpisz na jakieś choroby przewlekłe lub przyjmujesz jakieś wyroby medyczne na stałe. To wszystko umożliwi lekarzowi ocenę postępów w leczeniu, monitorowanie ewentualnych zmian chorobowych oraz dostosowanie dalszego planu leczenia. Wyniki badań odgrywają kluczową rolę w ustalaniu diagnozy oraz wyborze odpowiedniego sposobu terapii. Dodatkowo mogą pomóc zrozumieć indywidualne potrzeby pacjenta. Dzięki tym informacjom ułatwisz podjęcie lekarzowi świadomej decyzji i świadczenie opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Niepokojące objawy wymagające tradycyjnej wizyty

Niepokojące objawy, które mogą wymagać tradycyjnej wizyty lekarskiej, to takie, które mogą świadczyć o poważnych problemach zdrowotnych lub sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Wśród nich warto wymienić:
 • Trudności z oddychaniem, duszności lub ból w klatce piersiowej, co może świadczyć o problemach z układem oddechowym lub sercowo-naczyniowym.
 • Nagłe, intensywne bóle głowy, zwłaszcza w połączeniu z zaburzeniami widzenia, mowy lub równowagi, co może wskazywać na udar mózgu.
 • Ból brzucha o dużym nasileniu, który nie ustępuje, może być objawem problemów z narządami jamy brzusznej, takimi jak zapalenie wyrostka robaczkowego czy kamica żółciowa.
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała, zmęczenie lub gorączka trwająca dłużej niż kilka dni, co może wskazywać na infekcję, zapalenie lub inne poważne stany zdrowotne.
 • Zmiany skórne, takie jak owrzodzenia, nowe znamiona, zmiany kształtu, koloru czy wielkości istniejących znamion, które mogą być objawem zaawansowanej alergii lub w ekstremalnych przypadkach raka skóry.
 • Uraz lub nagłe pogorszenie funkcjonowania, takie jak złamanie, skręcenie, czy kontuzja wymagająca natychmiastowej oceny i leczenia.
W przypadku niepokojących objawów warto ustalić termin wizyty osobistej natychmiast, aby uzyskać profesjonalną ocenę stanu zdrowia i niezbędną opiekę medyczną. W sytuacjach nagłych, gdy stan Pacjenta może się gwałtownie pogarszać, zaleca się natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższego szpitala, kliniki lub na SOR.

Jak przygotować się do teleporady? Podsumowanie

Teleporady są nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem, które umożliwia kontakt z lekarzem na odległość, niezależnie od miejsca i czasu. Choć nie zawsze mogą zastąpić tradycyjne wizyty, w wielu przypadkach stanowią efektywną i bezpieczną alternatywę. Aby skorzystać z ich pełnego potencjału, warto odpowiednio się przygotować, mając na uwadze również ostatnie wyniki badań czy zgłaszanie niepokojących objawów. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach nie obejdzie się bez zgłoszenia do przychodni lub odwiedzin na SORze. Dotyczy to przede wszystkim poważnych problemów zdrowotnych lub sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. W trosce o zdrowie warto korzystać z obu form konsultacji lekarskich w sposób świadomy i odpowiedzialny.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 15.05.2023