Medspan

Jakie są wczesne objawy Alzheimera?

Choroba Alzheimera nasila się po 65 roku życia i jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, która przebiega z zaburzeniami pamięci oraz zachowania. Jakie są wczesne objawy?

Alzheimer – wczesne objawy

Średni czas trwania choroby wynosi od 6 do 12 lat i na świecie boryka się z tą chorobą nawet 50 milionów osób. Choroba Alzheimera najczęściej występuje w Europie.

Choroba bardzo rzadko dotyka młode osoby, lecz warto znać pierwsze objawy, które mogą być związane z Alzheimerem. Objawy z każdym rokiem trwania choroby mogą przybierać na sile.

Początkowe objawy to m.in.:

 • niemożność przyswajania i zapamiętywania informacji,
 • utrata świeżej pamięci,
 • problemy z wypowiedzeniem (znalezieniem) słów,
 • zmiany nastroju,
 • zmiany osobowości.

W etapie pośrednim występują następujące objawy:

 • wędrówki bez celu,
 • upośledzenie pamięci związanej z dawnymi wydarzeniami,
 • utrata zdolności zapamiętywania,
 • utrata zdolności odtwarzania nowych informacji,
 • zagubienie,
 • niekulturalne zachowanie.

W etapie późnym choroby można wyróżnić m.in.:

 • brak zdolności chodzenia oraz wykonywania czynności,
 • śpiączka,
 • problem z oddawaniem moczu oraz stolca (nietrzymanie),
 • zanik mowy,
 • problem z jedzeniem oraz połykaniem (zanik umiejętności).

Istnieje kilka oznak, które mogą sugerować pogarszanie się pamięci.

 • Zmiana ostrości widzenia
 • Problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego
 • Frustracja podczas rozmowy
 • Problemy z rozwiązywaniem problemów
 • Pomyłki związane z określeniem czasu oraz miejsca
 • Zaburzenia nastroju
 • Gubienie przedmiotów
 • Problem z wydawaniem oceny

Jeżeli występują problemy, to należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub neurologiem. 

https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151134,choroba-alzheimera
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,wczesne-objawy-choroby-alzheimera–moga-pojawic-sie-juz-po-czterdziestce–infografika-,artykul,36343911.html
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 26.02.2024