Medspan

Depresja u seniora – co warto wiedzieć?

U seniorów jest ciężko zdiagnozować depresję, ponieważ objawy mogą przypominać inne zaburzenia związane z wiekiem np. poznawcze. Jak się przejawia depresja u seniorów?

Spis treści

Depresja u seniorów – informacje, przyczyny

Depresja u seniorów najczęściej jest diagnozowana u osób po 65 roku życia, lecz warto wiedzieć, że jest również diagnozowana u osób, które ukończyły 80 rok życia. Naukowcy twierdzą, że  podatni na zachorowania są kobiety, jak również mężczyźni. Dawniej uważano, że kobiety częściej chorują.

Najczęstszą przyczyną depresji u osób starszych są problemy związane z niesamodzielnością. Kolejną wymienianą przyczyną jest śmierć współmałżonka. Ponadto także izolacja oraz zmiana stylu życia, również niekorzystanie wpływają na stan zdrowia psychicznego seniorów. Jedną z przyczyn jest także lęk związany ze zmianami w organizmie, które mogą być związane z procesem starzenia się organizmu.

Przyczyną biologiczną tzw. depresji starczej jest także choroba Alzheimera.

Objawy depresji u seniorów

Objawy najczęściej są podzielone na dwie kategorie: somatyczne oraz psychiczne. Głównym objawem psychicznym jest zaburzenie woli, czyli m.in. brak celu w życiu.

Natomiast do objawów somatycznych można zaliczyć m.in.:

  • bóle brzucha,
  • płaczliwość,
  • zmienność nastrojów,
  • zaburzenia snu,
  • brak łaknienia,
  • obniżona sprawność fizyczna.

Diagnostyka oraz leczenie

Depresje seniorów można zdiagnozować na podstawie wywiadu oraz przeprowadzonych testów. Senior może skorzystać z wizyty u psychiatry lub psychologa.

W leczeniu oprócz farmakoterapii oraz psychoterapii, stosuje się zajęcia związane z aktywizacją seniorów. Aktywność fizyczna jest istotnym aspektem, który może pozytywnie wpływać na stan zdrowia psychicznego u starszych osób.

https://www.mp.pl/poz/psychiatria/aktualnosci/138851,depresja-u-seniorow-czesto-maskowana-innymi-chorobami
https://www.termedia.pl/poz/Dr-Slawomir-Murawiec-o-depresji-u-osob-starszych,35370.html
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 19.01.2024