Medspan

Lek w nowej formie na stwardnienie rozsiane jest już dostępny

Forma podskórna leku okrelizumab jest już dostępna w Unii Europejskiej. Lek dotychczas był dostępny wyłącznie w formie dożylnej. Forma podskórna skraca czas podania do 10 minut i jest tak samo skuteczna oraz bezpieczna jak forma dożylna.

Lek jest podawany co 6 miesięcy, a pacjenci muszą się pojawić w szpitalu na znaczną krótszą wizytę niż w sytuacji podania dożylnego.

Okrelizumab jest terapią anty-CD20, czyli jest lekiem, który miał wpływ na zmianę leczenia stwardnienia rozsianego. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne, którego zadaniem jest zwalczanie limfocytów B CD20-dodatnich, czyli typu komórek, które są uważane za istotny czynnik doprowadzający do powstania uszkodzeń w układzie nerwowym u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym.

Badania nad lekiem pokazały, że lek ma wpływ hamujący na chorobę, istotnie zmniejszają skutki choroby powodując, że pacjenci mogą zachować większą sprawność przez dłuższy okres czasu.

Autorzy badań twierdzą, że lek został podany ponad 350 000 pacjentom zmagającym się ze stwardnieniem rozsianym.

Należy pamiętać o tym, że mimo iż okrelizumab jest dostępny w formie wstrzyknięć podskórnych, to infekcje musi wykonać wykwalifikowany personel w placówce medycznej.

Źródło: https://www.pharmacytimes.com/view/subcutaneous-ocrelizumab-provides-new-administration-opportunities-for-multiple-sclerosis
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 10.07.2024