Medspan

Profilaktyka chorób pasożytniczych

Profilaktyka jest istotnym aspektem, który może ograniczyć ryzyko zakażenia pasożytem. Najczęściej choroby pasożytnicze są związane z niewłaściwą higieną. Na co warto zwrócić uwagę?

Na czym polega profilaktyka chorób pasożytniczych?

Przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedniej higienie. Dłonie powinny być zawsze umyte przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety oraz po zabawie ze zwierzętami, a także po przyjściu z pracy, czy ogrodu.

Należy pamiętać o tym, aby każdy domownik miał własną szczotkę do włosów, ręcznik oraz szczoteczkę do zębów. Nie wolno także zapominać o systematycznej zmianie bielizny pościelowej oraz ręczników. Ponadto bielizna osobista powinna być zmieniana codziennie.

Przed spożyciem owoców i warzyw należy pamiętać, aby dokładnie umyć.

Należy unikać spożywania produktów niewiadomego pochodzenia. Podobnie jest ze spożywaniem wody.

Zwierzęta domowe powinny być systematycznie odrobaczane, a pomieszczenie regularnie sprzątane oraz wietrzone.

Nie powinno się umożliwiać zabawy w brudnej piaskownicy. Należy także kontrolować, aby dzieci nie wkładały dłoni do buzi podczas zabawy w piaskownicy.

https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/sroda-z-profilaktyka-profilaktyka-chorob-pasozytniczych-owsica-wszawica-swierzb/
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 24.11.2023