Medspan

Uczulenie na antybiotyk – jakie objawy?

Jednym z minusów antybiotykoterapii jest możliwość wystąpienia reakcji alergicznej. Jak rozpoznać uczulenie na antybiotyk? Co należy wiedzieć?

Alergia na antybiotyk

Antybiotyki wpływają niekorzystnie na florę bakteryjną jelit, lecz także mogą powodować alergię. Reakcja alergiczna częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn i prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem. Reakcja może mieć coraz silniejsze działanie wraz z kolejnymi dawkami antybiotyków.

Uczulenie może być związane ze substancją czynną leku, lecz także z substancjami pomocniczymi, które występują w tabletce. Reakcja alergiczna może wystąpić u dzieci, jak również u osób dorosłych.

Objawy uczulenia

Objawy związane z uczuleniem na antybiotyki można podzielić na reakcje natychmiastowe oraz opóźnione. Reakcja natychmiastowa powstaje zazwyczaj w ciągu godziny od podania lekarstwa, a opóźniona – po godzinie.

Objawy mogą być różne, lecz najczęściej jest to pokrzywka, wykwity skórne oraz obrzęk naczynioruchowy.

Mogą także wystąpić inne, np.:

  • wymioty,
  • nudności,
  • wysypka,
  • zapaść sercowo – naczyniowa,
  • obrzęk krtani,
  • świszczący oddech.

W niektórych przypadkach może wystąpić wstrząs anafilaktyczny, który jest stanem zagrożenia życia.

Jak przebiega diagnostyka?

Jeżeli po przyjęciu antybiotyku lub innych leków, pojawiły się niepokojące objawy, to należy skonsultować się z lekarzem. W diagnostyce wykorzystuje się testy skórne oraz prowokacyjne.

W przypadku potwierdzenia nadwrażliwości na antybiotyk, nie zaleca się jego stosowania, a także każdorazowo należy informować personel o nadwrażliwości.

Fernandez T. D. i wsp., Allergic reactions to antibiotics in children. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology
https://podyplomie.pl/pediatria/22963,wysypka-po-antybiotyku
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 11.01.2024