Medspan

Nowoczesny lek umożliwiający odrastanie zębów

Brzmi nieprawdopodobnie, lecz naukowcy pracują nad lekiem, który umożliwia odrastanie zębów. Badania są prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu w Kioto i badanie ma trwać do sierpnia 2025 roku.

Eksperymentalny lek powoduje, że dochodzi do dezaktywacji białka USAG-1, które jest odpowiedzialne za zahamowanie wzrostu zębów. Zablokowanie interakcji USAG-1 z innymi białkami powoduje, że zaczyna się proces tworzenia nowej kości.

Warto wiedzieć, że na razie przeprowadzono wstępne badania na fretkach oraz myszach i ich wyniki są obiecujące. Zwierzętom wyrosły nowe zęby, a także nie stwierdzono negatywnych skutków zażywania badanego produktu.

W badaniach na ludziach, lek zostanie podany mężczyznom w wieku 30 – 64 lat, którzy nie posiadają minimum jednego zęba trzonowego. Lek jest podawany dożylnie. Badacze planują także rozszerzenie grupy badanych osób. Jeżeli badania na mężczyznach przyniosą odpowiedni efekt i nie będzie dużych działań niepożądanych, to lek będzie testowany na dzieciach w wieku od 2 do 7 lat.  

Jeżeli badania będą miały korzystny efekt, to lek może pojawić się w dystrybucji nawet jeszcze przed 2030 rokiem. Warto wiedzieć, że przebieg badań klinicznych jest bardzo długi, więc producent nowego leku musi spełnić szereg procedur, co jest czasochłonne.

Do tej pory nie było leku, który umożliwiałby tworzenie nowych zębów, więc jest to innowacyjny lek. Naukowy z Kioto są bardzo pozytywnie nastawienie do dalszych prac.

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,ludziom-beda-odrastac-zeby–powstal-lek-o-taki–dzialaniu,artykul,16443075.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/lek-na-odrost-zebow-wiadomo-kiedy-rusza-testy-na-ludziach/8znpw7f
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 02.07.2024