Medspan

Wpływ stresu na okres

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdej osoby. Czynniki stresogenne mają niekorzystny wpływ na organizm człowieka. Mogą one także wpływ na cykl menstruacyjny u kobiet. Zatem jaki ma wpływ stres na okres?

Stres a okres

Warto wiedzieć że stres może doprowadzić do opóźnienia okresu lub jego zaniknięcia. Zmiany mogą być wywołane stresem ostrym, jak również przewlekłym.

Stres powoduje zwiększenie poziomu kortyzolu w organizmie oraz prolaktyny, a w konsekwencji doprowadza do zaburzenia funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik. W efekcie dochodzi do zaburzenia cyklu u kobiety.

Ponadto do ginekologów zgłaszają się też nastolatki u których okres występuje rzadko lub wystąpił tzw. wtórny brak miesiączki. Jest to również często związane ze stresem.

Dodatkowo oprócz zmian w cyklu u kobiet mogą się pojawić dodatkowe zaburzenia tj. spadek nastroju, zaburzenie emocjonalne, spadek libido, zaburzenia depresyjne, a nawet upośledzenie czynności seksualnej.

Jeżeli ginekolog stwierdzi, że zaburzenia miesiączkowania są związane ze stresem, to może skierować pacjentkę do psychiatry albo psycholog. W leczeniu wykorzystuje się także psychoterapie w różnych nurtach.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 29.08.2023

Polecane wpisy na blogu: