Medspan

Badanie EMG i ENG – na czym polega?

Badanie EMG i ENG mają na celu ocenę czynności nerwów obwodowych oraz mięśni. Na czym polega badanie? Kiedy należy wykonać? Jak się przygotować do badania?

Spis treści

Badanie EMG i ENG

Badanie EMG to inaczej elektromiografia. Jest to badanie, które ocenia pobudliwość mięśni, czyli wystąpienie skurczu mięśnia po elektrycznej stymulacji odpowiedniego nerwu. Podczas badania używa się specjalnej elektrody igłowej, która jest wprowadzona bezpośrednio do mięśnia.

Badanie ENG to inaczej elektroneurografia. Badanie polega na ocenie funkcji nerwów obwodowych poprzez stymulacje nerwu, bodźcem elektrycznym o którym czasie trwania. Na powierzchni skóry zostaną umieszczone specjalne elektrody.

Podczas badania mogą wystąpić skurcze oraz drętwienia.

Wymienione badania są pomocne w diagnostyce chorób neurologicznych oraz układu mięśniowego. Najczęściej są wykonane przez lekarza neurologa, który posiada odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje. Badanie można wykonać w ramach NFZ (dla osób posiadających skierowanie) oraz prywatnie – pokrywając koszt badania.  

Wskazania do wykonania EMG i ENG

Istnieje wiele wskazań medycznych do wykonania badania EMG/ENG. Niektóre z nich to:

 • tężyczka,
 • miastenia,
 • uszkodzenie nerwu twarzowego,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, strzałkowego,
 • uszkodzenie splotu ramiennego,
 • polineuropatie,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • miopatie.

Objawy, które mogą wskazywać na konieczność wykonania badań, to m.in.:

 • zaniki mięśniowe,
 • drętwienie i/lub mrowienie placów ręki i/lub stóp,
 • zaburzenia mowy,
 • problem z chodem,
 • drętwienie wokół ust,
 • ból kręgosłupa powodujące drętwienie i/lub mrowienie w kończynach.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonania badania EMG może być ciąża, obrzęk limfatyczny oraz rozrusznik – defibrylator.  

Przeciwwskazaniem do wykonania badania ENG może być obecność rozrusznika serca oraz metalowe elementy wszczepione w sercu.

Lekarz indywidualnie oceni możliwość przeprowadzenia badania.  

Jak się przygotować do badania?

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania, lecz należy poinformować lekarza m.in. o stosowanych lekach. Lekarz indywidualnie może przekazać inne zalecenia. Przeciwwskazane jest stosowanie kremów, maści i innych kosmetyków w miejscu w którym ma być przeprowadzone badanie.

I.Haysmanowa – Pietrusewicz, Elektromiografia kliniczna, PZWL
P.Vogel, Neurofizjologia kliniczna, Edra Urban & Partner
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 10.11.2023