Medspan

Co może oznaczać krew w kale?

Obecność krwi w kale jest niepokojącym objawem, ponieważ może być związana z procesem nowotworowym jelita grubego, lecz także takie objawy mogą sugerować hemoroidy. Jakie są przyczyny krwi w kale? Kiedy obecność krwi w stolcu powinna zmusić do wizyty u lekarza?

Spis treści

Krew w stolcu – co warto wiedzieć?

Krwawienie z odbytu to obecność krwi w stolcu. Mogą być różne przyczyny występowania krwi w kale, lecz należy rozróżnić obecność krwi świeżej, skrzepów, a także krwi zmieszanej ze stolcem. Charakter krwi może wskazywać na możliwą przyczynę występowania dolegliwości, a także miejsce, które powoduje krwawienie.

Warto wiedzieć, że krew w stolcu nie zawsze jest widoczna, więc z pomocą przychodzi wykonanie badania na obecność krwi utajonej w kale. Krwawienie może być ostre, jak również przewlekłe.

Krwawienie przewlekłe może trwać przez wiele miesięcy i powodować różne objawy m.in. zawroty głowy, szumy w uszach, zmęczenie, osłabienie, a także przyspieszone tętno.

Krwawienie z odbytu nie może być lekceważonym objawem. Najczęściej jest związane z guzkami krwawniczymi, czyli hemoroidami i w takiej sytuacji często można zaobserwować świeżą krew na papierze toaletowym. Natomiast czarne smoliste stolce mogą sugerować krwawienie z układu pokarmowego.

Obecność krwi w kale powinno być zawsze skonsultowane z lekarzem. Podczas wizyty stacjonarnej, lekarz może wykonać badanie per rectum, czyli przez odbyt. Lekarz w trakcie takiego badania może stwierdzić obecność hemoroidów, które powodują krwawienie. Warto wiedzieć, że jednocześnie może występować rak jelita grubego, jak również guzki krwawnicze, dlatego istotna jest diagnostyka.

Oprócz badania fizykalnego, lekarz może zlecić wykonanie kolonoskopii, która ma na celu zbadanie jelita grubego, a także może zalecić wykonanie badań obrazowych np. tomografii komputerowej. Ponadto w procesie diagnostycznym wykonuje się także badanie na obecności krwi utajonej, a więc pacjent musi oddać próbkę stolca do laboratorium. Wykonanie morfologii krwi oraz poziomu żelaza również ma wartość diagnostyczną.

Przyczyny krwawienia z odbytu

Istnieje wiele przyczyny, które mogą powodować obecność krwi w stolcu.

 • Stosowanie niektórych leków np. NLPZ
 • Hemoroidy
 • Choroby infekcyjne jelit np. Salmonella
 • Nieswoiste zapalenie jelit (np. choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
 • Szczeliny odbytu
 • Nowotwór jelita grubego – krew może być rzadziej widoczna
 • Obecność uchyłków
 • Niedokrwienne zapalenie jelita grubego
 • Polipy
 • Żylaki odbytu
 • Zaburzenia krzepnięcia
 • Endometrioza
 • Zapalenie naczyń

Na czym polega leczenie?

Leczenie krwawienia z odbytu jest uzależnione od przyczyny, która powoduje występowanie dolegliwości. W leczeniu stosuje się preparaty do stosowania miejscowego, jak również ogólnoustrojowego. Niektóre sytuacje będą wymagały przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, a także kolonoskopii.  Jeżeli to stosowane leki powodują krwawienie, to lekarz zmodyfikuje dotychczasowe leczenie.

W.K. Noszczyk, Chirurgia – repetytorium, Warszawa 2019.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 21.10.2023