Medspan

Co to jest depresja?

Depresja to zespół zaburzeń psychicznych, które trwają przez dłuższy czas oraz obniżają samopoczucie, a także negatywnie wpływają na czynności dnia codziennego. Depresja należy różnicować z krótkotrwałym przygnębieniem lub zmniejszonym samopoczuciem psychicznym, które jest spowodowane wydarzeniami traumatycznymi. Depresja zazwyczaj trwa przez wiele miesięcy, a także można się z nią zmagać przez wiele lat.

Szacuje się, że na świecie jest ponad trzysta milionów osób chorych na depresje. Ponadto depresja jest czynnikiem ryzyka popełnienia samobójstwa, dlatego istotne jest to, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne i w odpowiednim momencie skorzystać z konsultacji u specjalisty.

Objawy depresji

Objawy depresji mogą być zróżnicowane, a czasami nawet nie zauważalne dla otoczenia. Depresja głównie charakteryzuje się obniżonym i chronicznym samopoczuciem psychicznym, który ma wpływ na życie prywatne oraz zawodowe. Osoba chora może mieć częste epizody płaczu oraz smutku, a także może być coraz bardziej wycofana społecznie. Ponadto może występować zmniejszona aktywność fizyczna, problem z utrzymaniem higieny ciała, a także brak ochoty wstawania z łóżka.

Mogą pojawić się zaburzenia lękowe oraz problemy ze snem (bezsenność lub często wybudzanie w nocy), co może powodować zaburzenia koncentracji, a także problemy z zapamiętywaniem informacji. Osoby chore często mają obniżoną samoocenę, a także poczucie bezradności oraz beznadziejności. W skrajnych sytuacjach mogą wystąpić myśli oraz tendencje samobójcze.

Choroba afektywna dwubiegunowa – depresja i mania

Choroba afektywna dwubiegunowa cechuje się występowaniem depresji oraz manii/hipomanii lub epizodów mieszanych. Mogą się również pojawić epizody remisji, czyli czasu w którym nie są prezentowane żadne objawy choroby. Szacuje się, że choroba afektywna dwubiegunowa jest drugim zaburzeniem psychicznym pod względem częstotliwości występowania, który uniemożliwia wykonywania obowiązków służbowych. Zazwyczaj pierwsze objawy choroby mogą pojawić się przed 35 rokiem życia i dotyczą różnych sfer życia.

Chorobę jest ciężko zdiagnozować, dlatego diagnostyka może być procesem długotrwałym. Jest kilka sposobów leczenia ChAD. Celem terapii jest uzyskanie jak największej ilości remisji oraz zapobieganie kolejnym nawrotom choroby. Stosuje się leczenia farmakologiczne, psychoterapię oraz psychoedukacje. Choroba może prowadzić do wielu hospitalizacji, a epizody manii lub hipomanii mogą powodować wiele komplikacji w życiu osoby chorej ze względu na impulsywność podejmowanych decyzji.

Czym jest depresja poporodowa?

Depresja poporodowa to depresja związana z narodzinami dziecka. Najczęściej objawy pojawią się pomiędzy pierwszym, a szóstym miesiącem od porodu. Czasami mogą wystąpić nawet kilkanaście miesięcy od narodzin. Depresja ta charakteryzuje się obniżonym nastrojem, niechęcią do opieki nad dzieckiem, obniżonym poczuciem wartości jako matki, bezsennością, stanami lękowymi, wycofaniem z życia społecznego. Objawy są bardzo podobne do depresji, lecz dodatkowo pojawiają się problemy związane z narodzeniem dziecka, czyli sytuacją, która może przytłaczać.

W zależności od nasilenia objawów stosuje się leczenie farmakologiczne i/lub psychoterapię. Niekiedy również zastosowanie mają elektrowstrząsy, lecz stosuje się je w sytuacji w której dotychczasowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Ponadto coraz więcej kobiet choruje na depresje ciążową, czyli objawy depresji pojawiają się w trakcie ciąży. Istotne jest to, aby w odpowiednim momencie podjąć leczenie, ponieważ stan emocjonalny przyszłej matki, ma również wpływ na płód, a następnie noworodka.

Polecane wpisy na blogu:

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.