Medspan

Anhedonia – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Anhedonia jest objawem różnych chorób psychicznych i jest to zmniejszona dolność do odczuwania przyjemność albo jej całkowity brak. W jaki sposób przebiega proces diagnostyczny? Jak się leczy anhedonię?

Spis treści

Anhedonia – co to jest?

Anhedonia to inaczej brak przyjemności. Jest to objaw występujący w wielu chorobach psychicznych. Osoba, która cierpi na anhedonię nie jest w stanie czerpać przyjemności. Nawet z sytuacji, które w przeszłości były kwalifikowane jako coś przyjemnego.

Można wyróżnić trzy rodzaje anhedonii: społeczną, antycypacyjną, konsumpcyjną.

Anhedonia konsumpcyjna jest to brak odczuwania przyjemności w sytuacji ,,nagrody”. Natomiast anhedonia antycypacyjna występuje wtedy, gdy pacjent nie odczuwa przyjemności z oczekiwania na realizacje określonego celu. Nie jest zmotywowany do jego realizacji. Osoby, które zmagają się z anhedonią społeczną, nie odczuwają przyjemności z interakcji społecznych.

Przyczyny anhedonii

Anhedonia jest objawem, który może pojawić się w przebiegu różnych chorób psychicznych. Najczęściej jest ona związana z depresją, a także może występować u pacjentów, którzy mają zdiagnozowaną schizofrenię. Ponadto anhedonia może być także obecna u osób, które zmagają się z różnymi uzależnieniami.

Można także wyróżnić tzw. anhedonię polekową, która nie jest właściwym określeniem, lecz jest to zjawisko związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych.

Anhedonia wynika z nieprawidłowości, które są związane z neuroprzekaźnikami dopaminy w tzw. układzie nagrody w mózgu. Dodatkowo również endorfiny mają wpływ na czerpanie satysfakcji oraz odczuwanie przyjemności.

Leczenie anhedonii

Anhedonia nie jest chorobą, lecz objawem, dlatego należy leczyć chorobą podstawową, która powoduje występowanie dolegliwości. W leczeniu zaburzeń depresyjnych, stosuje się leczenie przeciwdepresyjne. W sytuacji wystąpienia anhedonii polekowej – zaleca się zmianę terapii, jeżeli jest to możliwe.

U pacjentów u których anhedonia została zdiagnozowana w przebiegu schizofrenii, stosuje się leki przeciwpsychotyczne należące do tzw. trzeciej generacji.

W przebiegu anhedonii związanej z uzależnieniem, należy zachować abstynencje, a leczenie można wspierać działaniami psychologicznymi i/lub psychoterapeutycznymi.

Czas trwania anhedonii

Czas trwania anhedonii jest uzależniony od przyczyny, która ją powoduje. Zatem istotne jest leczenie choroby podstawowej, które może doprowadzić do wyeliminowania lub ustąpienia anhedonii.

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/324255,anhedonia-objawy-przyczyny-leczenie
Bilikiewicz A., Strzyżewski W.: Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa, PZWL
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 10.09.2023