Medspan

Depresja poporodowa – co warto wiedzieć?

Depresja poporodowa może nawet dotyczyć między 50% a 80% kobiet, które niedawno urodziły dzieci. Co należy wiedzieć na temat depresji porodowej? Jakie są objawy oraz leczenie?

Spis treści

Czym jest depresja poporodowa?

Depresja poporodowa to fizyczna oraz emocjonalna reakcja na urodzenie dziecka. Może się już pojawić po kilku dniach od urodzenia dziecka. Objawia się m.in. niestabilnością emocjonalną, zaburzeniami lękowymi, smutkiem, zmęczeniem oraz bezsilnością. Kobieta w tym czasie może również czuć się mało atrakcyjna i prosić o pomoc. Może także pojawić się uczucie osamotnienia oraz trudność okazywaniu uczuć, a także objawy hipochondryczne.

Depresje poporodową należy różnicować ze smutkiem poporodowym oraz psychozą poporodową, a także hipomanią poporodową.

Leczenie depresji poporodowej

Włącznie leczenia jest uzależnione od stanu zdrowia kobiety. Często objawy mogą ustąpić po dwóch tygodniach, lecz mogą także doprowadzić do rozwinięcia się depresji. Przede wszystkim należy obserwować zachowanie kobiety oraz mocno wspierać.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż dwa miesiące lub pojawiły się myśli lub tendencje samobójcze, to niezwłocznie należy udać się do specjalisty celem wdrożenia odpowiedniego leczenia. W leczeniu stosuje się leki przeciwdepresyjny, aczkolwiek czasami lekarz także może zalecić uczestnictwo w psychoterapii.

Warto nadmienić, że w diagnostyce depresji poporodowej używa się testu – Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS). Test składa się z dziesięciu pytań na której kobieta odpowiada samodzielnie.

Depresja poporodowa – czynniki ryzyka

Występują czynniki ryzyka, które predysponują do wystąpienia depresji poporodowej. Należy do nich zaliczyć m.in.:

  • skomplikowany przebieg ciąży,
  • brak wsparcia,
  • problemy zdrowotne dziecka,
  • wcześniejsze problemy emocjonalne,
  • kłopoty w związku,
  • brak partnera,
  • nieplanowana lub niechciana ciąża,
  • złe wspomnienia z sali porodowej,
  • ciężki oraz długi poród.
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 10.03.2023