Medspan

Czym jest stres empatyczny?

Stres jest nieodłącznym elementem życia wielu osób. Zazwyczaj jest on związany z problemami dnia codziennego, lecz niewiele osób wie, że istnieje tzw. stres empatyczny, który różni się od stresu związanego z problemami.

Na czym polega stres empatyczny?

Stres empatyczny to inaczej stres, którym można się ,,zarazić”. Stres zazwyczaj jest związany z osobistymi problemami, lecz badania pokazują, że obserwowanie sytuacji stresowych u innej osoby, może prowadzić do zwiększonego wydzielania kortyzolu. Kortyzol jest inaczej nazywany hormonem stresu. Stres empatyczny jest reakcją organizmu na sytuacje stresowe, które występują u bliskich osób, lecz zdarza się także jego odczuwanie w sytuacji w której stres towarzyszy także osobie nieznajomej.

Podobna reakcja może wystąpić w sytuacji ziewania, a także zmęczenia. Warto wiedzieć, że za stres empatyczny i podobne reakcje, odpowiedzialne są neurony lustrzane. Komórki w mózgu są pobudzane w sytuacji obserwacji czynności wykonującej przez inną osobę. Następnie dochodzi do aktywacji neuronów lustrzanych, które mogą powielić wykonywaną czynność.

Reakcja opisana powyżej także może być aktywowana w sytuacji zagrożenia, a także u zwierząt. Stres empatyczny może mieć negatywne skutki dla organizmu.

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,stresem-mozna-sie-zarazic–poznajcie-stres-empatyczny,artykul,87005931.html
https://www.dw.com/pl/nadmiar-empatii-i-wsp%C3%B3%C5%82czucia-mo%C5%BCe-zako%C5%84czy%C4%87-si%C4%99-chorob%C4%85/a-41064073
https://pro-psyche.pl/za-duzo-empatii-moze-szkodzic/
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 26.01.2024