Medspan

Domowe sposoby na migrenę

Migrena jest częstym zaburzeniem neurologicznym, które powoduje uciążliwe objawy. Głównym objawem jest silny oraz pulsujący ból głowy, któremu mogą towarzyszyć nudności oraz wymioty, a także światłowstręt. Jakie są sposoby na walkę z migreną?

Spis treści

Migrena – co warto wiedzieć? Ból migrenowy - objawy migreny - ból głowy

Migrena jest nawracającym oraz napadowym, a także jednostronnym bólem głowy, któremu mogą towarzyszyć inne objawy. Do dodatkowych objawów należy zaliczyć m.in. nudności, wymioty, wrażliwość na dźwięki, światłowstręt. Migrena jest częstą dolegliwością oraz może być uwarunkowana genetyczna. Szacuje się, że ok. 10% Polaków może borykać się z migreną. Warto wiedzieć, że częściej występuje u kobiet. Nie ma jednoznacznej przyczyny, które powoduje migrenę, lecz wiadomo, że może być ona dziedziczona. Objawy mogą wystąpić z powodu np. głodu, spożycia alkoholu, zmęczenia, wysiłku fizycznego, a także z powodu narażenia na jaskrawe światło. Warto wiedzieć, że zmiany hormonalne, gwałtowana zmiana pogody, oraz stres, także mogą powodować wystąpienie ataku migreny. Dolegliwości mogą trwać nawet do 72 godzin.

Diagnostyka i leczenie - ból głowy

Diagnostyką migreny zajmuje się neurolog, a leczenie jest farmakologiczne oraz stosowane są także metody niefarmakologiczne. W leczeniu stosuje się leki, które są stosowane w trakcie napadu migreny celem zmniejszenia dolegliwości, a także leki, które używa się profilaktycznie celem zmniejszenia ilości oraz natężenia ataków. W leczeniu wykorzystuje się głównie tryptany, niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także antagonistów receptora dopaminy. Do niefaramakologicznych metod leczenia należy zaliczyć higieniczny tryb życia oraz unikanie czynników, które wyzwalają ataki.

Domowe sposoby na migrenę – co warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że należy unikać czynników, które wyzwalają migrenę. Często mogą one być indywidualne, więc należy obserwować sytuacje w których pojawia się migrena. Z pomocą może przyjść stosowanie dzienniczka. Należy unikać kofeiny, alkoholu oraz stosować regularne posiłki. Warto także starać się unikać sytuacji stresujących. Niektórzy także zalecają stosowanie diety migrenowej z której są wyeliminowane pokarmy mogące wywołać dolegliwości.
J. J. Rożniecki, A. Stępień, I. Domitrz, Leczenie migreny przewlekłej – zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury, „Polski Przegląd Neurologiczny”
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/150555,migrena-objawy-przyczyny-leczenie
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 12.06.2024