Medspan

Marskość wątroby – przyczyny, leczenie, diagnostyka

Marskość wątroby to stan w którym dochodzi do uszkodzenia wątroby. Szacuje się, że na marskość wątroby choruje nawet 10% społeczeństwa. Jakie są przyczyny? Na czym polega leczenie marskości wątroby?

Spis treści

Marskość wątroby – czym jest?

Marskość wątroby jest stanem w którym dochodzi do włóknienia oraz przemiany prawidłowej budowy narządu w nieprawidłowe guzki regeneracyjne. Zmiany powstają z powodu uogólnionego uszkodzenia miąższu wątroby.

Marskość wątroby można podzielić na trzy rodzaje: postać drobnoguzkowa, wieloguzkowa oraz mieszana.

Warto wiedzieć, że mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety.

Objawy marskości wątroby

Jest to choroba przewlekła i przebiega w trzech fazach klinicznych. Początkowo choroba przebiega bez objawów i jej rozpoznanie jest często przypadkowe. Następnie mogą pojawić się niecharakterystyczne objawy, które mogą wskazywać na inne choroby. Do takich objawów należy zaliczyć m.in. świąd skóry, uczucie zmęczenia, bezsenność, zmniejszenie apetytu oraz wzdęcia oraz uczucie pełności po posiłku. W badaniach laboratoryjnych może być widoczna zmniejszona liczba płytek krwi, a także zmniejszona liczba leukocytów.

Pełne objawy związane z marskością wątroby pojawiają się najczęściej w sytuacji zmniejszonej objętności czynnego miąższu, który zaburza procesy związane z metabolizmem oraz detoksykacją organizmu. Ponadto dochodzi do zaburzeń krążeniowych.  

Objawy można podzielić na dwie grupy: spowodowane zaburzeniem metabolizmu wątrobowego oraz związane z zwiększeniem ciśnienia w krążeniu wrotnym.

Objawy związane z niewłaściwym metabolizmem wątrobowym to m.in.:

 • obrzęk podudzi,
 • zaburzenia psychiczne,
 • żółtaczka,
 • postawanie siniaków,
 • jadłowstręt,
 • nudności/wymioty,
 • krwawienie z nosa oraz dziąseł,
 • wyniszczenia,
 • bezsenność,
 • skurcze mięśni podudzi,
 • biegunka,
 • wodobrzusze,
 • osteoporoza,
 • przybrucze ścięgien palców dłoni,
 • obecność pajączki wątrobowych.

Objawy związane z ciśnieniem krwi w krążeniu wrotnym to m.in.:

 • wodobrzusze,
 • powiększenie śledziony,
 • krwotoki z układu pokarmowego.

Objawy, które są wymagają natychmiastowej interwencji, to m.in.:

 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • wodobrzusze,
 • skąpomocz lub bezmocz,
 • żółtaczka,
 • zaburzenia psychiczne.

Należy pamiętać, że najcięższy przebieg ma alkoholowa marskość wątroby.

Marskość wątroby – przyczyny

Są różne przyczyny, które powodują wystąpienie marskości wątroby. Najczęściej jest to zbyt duże spożywanie alkoholu, a także przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (typ B lub C). Do innych przyczyn należy wymienić m.in.:

 • przewlekłe stosowanie niektórych leków,
 • wrodzone i nabyte choroby metaboliczne,
 • choroby dróg żółciowych,
 • choroby z autoagresji.

Na czym polega diagnostyka?

W diagnostyce marskości wątroby przeprowadza się badania laboratoryjne (m.in. morfologia oraz badania biochemiczne – ALT i AST). Ponadto wykonuje się także badania obrazowe, czyli USG i/lub tomografie komputerową lub rezonans magnetyczny.

W diagnostyce może być także pomocne badanie endoskopowe oraz histologiczne wycinka wątroby. Ponadto lekarz może także zlecić wykonanie elastografii.

Marskość wątroby – leczenie

W leczeniu marskości wątroby je uzależnione od jej przyczyny. Stosuje się leczenie przyczynowe, objawowe oraz leczenie powikłań.

Jeżeli objawy są spowodowane występowaniem wirusa zapalenia wątroby, to w leczeniu stosuje się m.in. leki przeciwwirusowe. Jeżeli dolegliwości są spowodowane nadużywaniem alkoholu, to pacjent powinien zaprzestać spożywania alkoholu.

W leczeniu objawowym stosuje się działania oraz leki, które mają na celu zmniejszenie dolegliwości związany z marskością wątroby. Ponadto należy także stosować odpowiednią dietę oraz utrzymać aktywność fizyczną.

W niektórych sytuacjach może być wymagany przeszczep wątroby.

https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/watroba/50969,marskosc-watroby-objawy-przyczyny-leczenie
Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski, Interna Szczeklika, MP
Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 17.11.2023