Medspan

Na czym polega badanie błędnika – VNG?

Badanie VNG czyli jest to badanie videonystamograficzne, które stosuje się w trakcie diagnostyki chorób związanych z błędnikem.

Jest to metoda badania podczas której rejestruje się oczopląs przy użyciu specjalnych okularów – video gogli. Badanie ma na celu ocenę funkcji błędnika. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod związanych z oceną błędnika.

Podczas badania wykonywane są różne testy, a założone okulary – rejestrują położenie źrenic i nagrywają obraz oka. Podczas badania jest zmieniana pozycja głowy, a także stymulacja temperaturą.

Testy, które się przeprowadza podczas badania, to m.in.:

 • próba obrotowa,
 • próba oczopląsu spontanicznego oraz spojrzeniowego,
 • próba ortokinezy OPK,
 • próba kaloryczna,
 • próba impulsowa/wahadłowa,
 • próba śledzenia wahadłowego i liniowego,
 • próby ruchów kaskadowych,
 • próby zmiany szybkiego położenia głowy i ciała.

Próba kaloryczna polega na podaniu powietrza lub wody do zewnętrznego przewodu słuchowego. Powoduje to wywołanie oczopląsu, a także wystąpią zawroty głowy. Nasilenie reakcji może wskazywać na uszkodzenie błędnika.

Wskazania do wykonania badania

 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia równowagi
 • Szumy uszne
 • Podejrzenie choroby Meniere’a
 • Niewyraźne widzenie

Badanie zazwyczaj twa od 60 minut do 120 minut i należy się odpowiednio do niego przygotować.

Przygotowanie do badania

Pacjent powinien być na czczo lub minimum cztery godziny od ostatniego posiłku. Nie wolno mieć makijażu wokół oczu, a na dobę przed badaniem – nie wolno stosować leków mających wpływ na układ nerwowy.

Warto wiedzieć, że po badaniu, nie wolno prowadzić pojazdów, a także warto przyjść z osobą towarzyszącą, ponieważ mogą być odczuwane nieprzyjemne dolegliwości.

Szczegółowe informacje odnośnie przygotowania – przekaże placówka w której jest wykonywane badanie, a także lekarz zlecający wykonanie badania. Nie należy odstawiać samodzielnie leków – bez konsultacji z lekarzem.

Powyższe informacje należy traktować jedynie jako informacyjno– edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być uznawane za profesjonalną poradę. Strona Medspan nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Prezentowane informacje o produktach leczniczych nie stanowią zapewnienia, że zostaną one Panu/Pani przepisane w naszym podmiocie leczniczym. Informacje o zakresie stosowania leku opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jednakże zakres zastosowania określonego produktu leczniczego może być w niektórych przypadkach szerszy albo węższy niż wynika to z charakterystyki produktu leczniczego. Prezentowane informacje nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne. Omawiane produkty lecznicze nie należy rozpatrywać w odniesieniu do działalności leczniczej Medspan Centrum Medyczne, w szczególności Medspan Centrum Medyczne nie stosuje wskazanych produktów leczniczych w sposób preferencyjny lub w zakresie wykraczającym poza standardowe ich zastosowanie, zgodne z ich przeznaczeniem. Data opracowania: 15.02.2024